januari, 2012:

Spaarrekeningen vergelijken

Wanneer u er als spaarder over nadenkt om een (extra) spaarrekening te openen is het voor u natuurlijk uitermate belangrijk dat u zeker bent dat u een zo interessant mogelijke spaarrekening afsluit. Het is natuurlijk een feit dat we het aanbod aan spaarrekeningen van tegenwoordig absoluut niet meer kunnen vergelijken met het aanbod aan spaarrekeningen van vroeger. De steeds groter wordende concurrentie op vlak van spaarrekeningen brengt dan wel een aantal voordelen met zich mee, toch is het ook zo dat dit er voor zorgt dat nieuwe spaarders die nog geen kennis hebben van de financiële markt door de bomen het bos niet meer zien. Spaarrekeningen vergelijken is in dat opzicht dan eigenlijk nog de enige oplossing om er zo efficiënt mogelijk voor te zorgen dat u de beste spaarrekening kunt vinden en afsluiten.

Spaarrekeningen vergelijken is voor velen een helse opdracht. Toch valt dit uiteindelijk best wel mee. Oké, u zal er een beetje tijd in moeten investeren, maar aan de andere kant zorgt die extra tijd er wel voor dat u aan het einde van de rit kunt rekenen op een hogere winst. We kunnen u verzekeren dat het beetje extra tijd dat dan geïnvesteerd moet worden zeker zijn vruchten af zal werpen. Goed, spaarrekeningen vergelijken dus. Eigenlijk kan dit op twee manieren. De eerste mogelijkheid is de snelste en eenvoudigste. Wanneer u regelmatig gebruik maakt van het internet zult u waarschijnlijk wel reeds kennis hebben gemaakt met zogenaamde vergelijkingssites. Een vergelijkingssite is een website die een bepaald product kan vergelijken bij verschillende aanbieders. Dit geldt voor alledaagse producten, maar ook voor spaarrekeningen. Spaarrekeningen vergelijken is op deze manier zeker interessant, alleen kunt u nooit met zekerheid zeggen dat de uitkomst ook echt sluitend is. Niet iedere bank zal immers bij de vergelijkingssite zijn aangemeld.

Om bovenstaand probleem te voorkomen bij het vergelijken van spaarrekeningen kunt u er ook voor kiezen om manueel de verschillende mogelijkheden te vergelijken. Op deze manier beslist u geheel zelf welke banken en / of spaarrekeningen in aanmerking komen zodat het aan het einde van de rit ook veel eenvoudiger kiezen is. Uiteindelijk kan een klein beetje onderzoek u op dit vlak reeds leren welke banken op hun spaarrekeningen bijvoorbeeld de hoogste rente aanbieden. Let wel, hou bij het vergelijken van spaarrekeningen niet alleen rekening met de rente, maar bekijk ook de andere voorwaarden die er aan verbonden zijn. Hoeveel lenen is niet van belang als u goed spaart.

Spaarrekening

Eigenlijk hoeven we vandaag de dag niemand nog kennis te laten maken met de spaarrekening. Rechtstreeks of onrechtstreeks is de kans immers bijzonder groot dat u reeds met deze vorm van sparen in aanraking bent gekomen of dat u op z’n minst weet hoe het sparen op een spaarrekening in z’n werk gaat. Het is echter wel een feit dat de spaarrekening de voorbije jaren grote veranderingen heeft ondergaan. De rente op de klassieke spaarrekening kwam onder druk te staan waardoor verschillende bedrijven de kans mooi zagen om een zogenaamde online spaarrekening in het leven te roepen. De komst van de online spaarrekening heeft er echter voor gezorgd dat de financiële markt er voor spaarders opeens geheel anders uit kwam te zien.

Eigenlijk overdrijven we niet wanneer we zeggen dat de spaarrekening voor iedereen interessant is. Of u nu beslist om een particuliere spaarrekening af te sluiten of een spaarrekening met een zakelijk karakter, het kan nooit kwaad om een bepaalde som geld achter de hand te hebben staan. Verder is het ook zo dat een spaarrekening absoluut niet uitsluitend geschikt is voor mensen met een royaal inkomen. Dit wordt vaak gefluisterd omdat er wordt gezegd dat kleine spaargelden over de jaren heen de zogenaamde inflatie niet zouden kunnen overleven. Het is een feit dat geld sparen op een spaarrekening voor ettelijke tientallen jaren misschien niet meteen de beste oplossing is, alleen wanneer u werkelijk iedere evolutie op dit vlak op de voet volgt. Dit is meteen ook de reden waarom zoveel spaarders er geregeld voor kiezen om hun spaarrekening van bank te veranderen of om te zetten naar een internet spaarrekening met een hogere rente.

Hou bij het afsluiten van een spaarrekening hoe dan ook altijd rekening met de geldende rentes en voorwaarden. De ene spaarrekening beschikt bijvoorbeeld over veel meer en vooral uitgebreidere voorwaarden dan de andere en wie weet kunt u zich bij bepaalde voorwaarden wel helemaal niet vinden. Wanneer u twijfelt of een bepaalde spaarrekening u wel voldoende zekerheid biedt kunt u er natuurlijk altijd voor kiezen om deze te vergelijken met de andere spaarrekeningen op de financiële markt.

Rentevoeten spaarrekeningen

De rentevoeten van spaarrekeningen zijn voor veel mensen “de” reden om er voor te kiezen om een spaarrekening af te sluiten. Dit is ook helemaal niet zo vreemd aangezien een spaarrekening nog steeds als de veiligste mogelijkheid wordt beschouwd om geld te sparen tegen een relatief zekere rente. Het is toch belangrijk om u goed te verdiepen in de verschillende rentevoeten die op spaarrekeningen worden geboden alvorens één af te sluiten. Wat u waarschijnlijk bijvoorbeeld nog niet weet is dat de algemene rente van spaarrekeningen immers uit twee delen bestaat. Enerzijds is er de zogenaamde basisrente, deze rentevoet zorgt er voor dat u met zekerheid een bepaalde rente kunt verwachten, terwijl er anderzijds ook nog zoiets bestaat als de getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie is de gevaarlijkste van beide types rentevoeten. De getrouwheidspremie is immers een rentevoet die uitsluitend wordt toegekend op bedragen die gedurende een periode van minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan. Wanneer u met andere woorden beslist om halverwege het jaar 5000 euro van uw spaarrekening af te halen zult u een verminderde getrouwheidspremie toegekend krijgen op het resterende bedrag dat wel 12 maanden op uw spaarrekening heeft gestaan. Zoals u ziet loont het de moeite om u even te verdiepen in de rentevoeten die op spaarrekeningen wordt geboden. Alleen aan de hand van uw bevindingen op dit vlak zult u uiteindelijk kunnen beslissen welke rentevoeten op spaarrekeningen voor u echt interessant zijn.

Vergelijk spaarrekeningen

Vooraleer een spaarrekening af te sluiten wordt er wel eens op gehamerd om spaarrekeningen te vergelijken. Een vergelijk van spaarrekeningen maken zorgt er immers voor dat u een duidelijker inzicht krijgt in de onderlinge verschillen. De ene spaarrekening is immers de andere niet, maar veel mensen onderschatten nog steeds de impact van de verschillende voorwaarden die aan spaarrekeningen verbonden zijn. Een gewone klassieke spaarrekening met vrij op te nemen gelden bijvoorbeeld kenmerkt zich door een hogere basisrente die wordt gecombineerd met een lagere getrouwheidspremie terwijl dat bij een getrouwheidsrekening juist omgekeerd is. Alleen door spaarrekeningen te vergelijken kunt u geheel zelf achterhalen welke spaarrekening in dit geval voor u het interessantst is.

Een vergelijk van spaarrekeningen maken is ook absoluut niet zo moeilijk als het op het eerste zicht misschien mag lijken. Vergelijk spaarrekeningen is dan ook veel eenvoudiger vandaag de dag dan bijvoorbeeld vroeger het geval was. Tegenwoordig kunt u de hulp inroepen van een vergelijkingssite of kunt u gebruikmaken van de simulaties die u een duidelijker inzicht geven in de werking van een specifieke spaarrekening. Verschillende banken kiezen er zelfs voor om hun klanten stelselmatig op de hoogte te houden van de rente die ze aan het einde van het jaar kunnen verwachten. Een vergelijk van spaarrekeningen maken is op basis van deze informatie dan ook absoluut erg eenvoudig. Probeer hier zeker de nodige tijd in te investeren, want alleen dan kunt u er zeker van zijn dat u de voor u interessantste spaarrekening afsluit.

Spaarrekeningen vergelijken België

Wanneer we de markt van de spaarrekeningen vandaag zouden gaan vergelijken met de markt van bijvoorbeeld tien jaar geleden zouden we geen andere mogelijkheid hebben dan vaststellen dat er op die tien jaar tijd heel wat is gebeurd. Nieuwe banken hebben in België het levenslicht gezien en er voor gekozen om hier hun spaarrekeningen aan te bieden, maar ook bestaande banken hebben niet stilgezeten. Zij kozen er voor om hun spaarrekeningen aan te passen aan de huidige economie terwijl sommigen zelfs met een zogenaamde internet spaarrekening op het toneel verschenen. Spaarrekeningen vergelijken in België is dan ook iets of wat complexer geworden. Het aanbod werd immers aanzienlijk uitgebreid en dat heeft er voor gezorgd dat nieuwe spaarders al snel door de bomen het bos niet meer zien. Gelukkig bestaan er eenvoudige hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het vergelijken van spaarrekeningen op de Belgische markt.

Spaarrekeningen vergelijken in België kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite is een website die als specifiek doel heeft om zoveel mogelijk informatie aangaande spaarrekeningen op de Belgische markt te verzamelen en deze met elkaar te vergelijken. Aan de hand van een aantal door u ingegeven zoekcriteria zal dan uiteindelijk worden onderzocht welke spaarrekening op de Belgische markt voor u het interessantste is. Het spreekt voor zich dat er u wel steeds ook een overzicht wordt getoond van de andere mogelijke spaarrekeningen die u kunt afsluiten. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van een vergelijkingssite kunt u natuurlijk ook zelf met behulp van de informatie op de diverse websites van de banken nagaan welke spaarrekening volgens u het best voldoet aan uw eisen. Zoals u ziet hoeft het vergelijken van spaarrekeningen in België in ieder geval absoluut niet moeilijk te zijn.

Interesten spaarrekeningen

We vertellen u geen geheim wanneer we u zeggen dat de interesten die u ontvangt op spaarrekeningen tegenwoordig niet bijzonder indrukwekkend zijn. Interesten op spaarrekeningen worden eigenlijk steeds toegekend op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de basisrente. De basisrente is een interest die wordt berekend aan de hand van het bedrag dat op uw spaarrekening staat. Deze rente zult u met andere woorden altijd krijgen, ook al beslist u om gedurende het jaar een bepaald bedrag van uw spaarrekening af te nemen. Let wel, hoe langer uw spaargeld op uw spaarrekening blijft staan, des te meer interesten u zult kunnen verwerven, dat spreekt voor zich. De interesten bestaan echter nog uit een tweede vorm, namelijk uit een zogenaamde getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie verschilt op vlak van berekening ten opzichte van de gewone basisrente omdat deze uitsluitend wordt toegekend op bedragen die gedurende een jaar op uw spaarrekening staan. Met andere woorden, wanneer u een spaarrekening heeft waar 10.000 euro op staat en u in september beslist om 5000 euro af te halen zult u slechts een getrouwheidspremie ontvangen die berekend is op 5000 euro. Hou bij de keuze van uw spaarrekening dan ook zeker en vast rekening met de totale interest die geboden wordt op de spaarrekening van uw keuze.

beste spaarrekening

De beste spaarrekeningen zoeken is iets waar veel nieuwe en reeds bestaande spaarders zich in verdiepen. Het aanhalen van wat volgens ons de beste spaarrekeningen zijn is iets wat eigenlijk vrij overbodig is. Het is namelijk zo dat de beste spaarrekeningen voor iedereen subjectief is. Dat wil zeggen dat de beste spaarrekeningen voor u niet per definitie ook de beste spaarrekeningen voor uw buurman of nonkel of tante moeten zijn. Waarschijnlijk zult u immers geheel andere eisen stellen aan de beste spaarrekeningen dan zij doen en omgekeerd. Het is natuurlijk wel zo dat u met een aantal algemene factoren rekening kunt houden om na te gaan welke spaarrekeningen u de beste voorwaarden kunnen bieden. In dat geval dient u echter eerst voor uzelf uit te maken of u kiest voor een gewone klassieke spaarrekening of een zogenaamde online spaarrekening.

De beste spaarrekeningen vallen in ieder geval steeds onder het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit wil zeggen dat u, wanneer de bank waarbij u het spaargeld heeft geplaatst failliet gaat, een beroep kunt doen op dit fonds om uw kwijt gespeelde spaargeld te recupereren. De beste spaarrekeningen zullen dit trouwens ook steeds vermelden in hun omschrijving net als de rente die wordt geboden en de precieze voorwaarden die aan de spaarrekening in kwestie verbonden zijn. Eigenlijk zouden we om af te ronden dus kunnen stellen dat de beste spaarrekeningen dus veilig, transparant en winstgevend zijn.

Vergelijking spaarrekeningen

Een vergelijking tussen de verschillende beschikbare spaarrekeningen maken is veelal niet eenvoudig. Het probleem is namelijk dat de voorwaarden tussen de verschillende spaarrekeningen meer dan waarschijnlijk wel zullen verschillen. Soms zelfs aanzienlijk. Het is bij een vergelijking van spaarrekeningen dan ook bijna noodzakelijk om vooral niet enkel en alleen rekening te houden met de rente, maar ook te kijken naar de andere voorwaarden. Is er bijvoorbeeld een minimale inleg vereist, kunt u vrij uw gestorte spaargelden terug opvragen of niet, etc. Bij een vergelijking van spaarrekeningen dient u er altijd voor te zorgen dat u uiteindelijk kiest voor de spaarrekening die het best aansluit op uw verwachtingen.

Een vergelijking van spaarrekeningen is mogelijk door middel van een zogenaamde vergelijkingssite, maar u kunt natuurlijk ook gewoon kiezen voor de berekeningen of modules op de websites van verschillende (spaar)banken. Een vergelijking doen van spaarrekeningen kan een beetje tijd in beslag nemen, maar aan het einde van de rit zult u merken dat het u toch wel aardig wat geld kan uitsparen.

Spaarrekening Zwitserland

Het komt niet zelden voor dat mensen er over nadenken om een spaarrekening in Zwitserland af te sluiten. Vroeger stond een spaarrekening in Zwitserland er om bekend voorbehouden te zijn voor mensen met echt heel erg veel geld. Vandaag de dag is dat niet langer het geval, maar toch dient u er rekening mee te houden dat een spaarrekening in Zwitserland niet altijd even interessant is. Wanneer u over een beperkt kapitaal beschikt zult u wel de mogelijkheid hebben om een spaarrekening in Zwitserland te openen, maar het is nog maar de vraag of u in dat geval wel kunt rekenen op een mooie winst. Een spaarrekening in Zwitserland is immers bijzonder duur. Wanneer u dan slechts over een klein bedrag beschikt is de kans groot dat u zelfs geen winst maakt op uw spaargeld.

Een spaarrekening Zwitserland biedt wel één groot voordeel. Zoals u waarschijnlijk wel weet is Zwitserland geen euroland en dat zorgt er voor dat uw euro’s worden omgezet in Zwitserse Franken. Op zich is dat goed nieuws, want de Zwitserse Frank staat reeds lange tijd erg hoog, maar wees er dan wel tijdig bij wanneer de koers van de munteenheid daalt. Indien de koers teveel daalt kunt u immers ook dan meer geld verliezen dan u kunt winnen door over een spaarrekening in Zwitserland te beschikken. Zoals u ziet is het dan wel voor (bijna) iedereen mogelijk geworden om een spaarrekening in Zwitserland te openen, maar een dergelijke spaarrekening is lang niet voor iedereen interessant.

Spaarrekening opzeggen

Een spaarrekening afsluiten is vandaag de dag bijzonder eenvoudig. De komst van de zogenaamde online spaarrekeningen heeft er in ieder geval voor gezorgd dat mensen in een mum van tijd een nieuwe spaarrekening kunnen afsluiten, maar hoe zit het nu precies met het opzeggen van een spaarrekening? Veel banken proberen nieuwe spaarders aan te trekken door te stellen dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het afsluiten en beheren van een spaarrekening, maar hoe zit het met het opzeggen er van? Het spreekt voor zich dat banken spaarders niet graag zien vertrekken en dat wil er wel eens voor zorgen dat verschillende banken er voor kiezen om zogenaamde opzegkosten in rekening te brengen. Hoeveel deze bedragen is sterk afhankelijk van bank tot bank.

Wanneer u, uw spaarrekening wenst op te zeggen doet u dit best per aangetekend schrijven naar de bank in kwestie. Zorg er ook altijd voor dat u, uw spaargeld reeds heeft afgehaald, maar hou hierbij rekening met de geldende voorwaarden. Een spaarrekening opzeggen in het midden van het jaar is overigens ook niet interessant, want op deze manier verliest u, uw volledige getrouwheidspremie. Een spaarrekening opzeggen is dus met andere woorden perfect mogelijk, maar het wordt wel aangeraden om hier eerst het nodige onderzoek naar uit te voeren.