interesten spaarrekening

De intresten spaarrekening worden één keer per jaar door de bank op uw spaarrekening gestort. De intresten spaarrekening bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Samen vormen deze de algemene rente die er voor zorgt dat uw spaargeld langzaam maar zeker groeit. De intresten spaarrekening zijn in tegenstelling tot de inkomsten uit andere roerende inkomstenbronnen niet direct onderworpen aan roerende voorheffing. De eerste schijf van 1770 euro is immers vrijgesteld. Vanaf het ogenblik dat de rente boven dit bedrag gaat wordt door de bank een roerende voorheffing in rekening gebracht van 15 procent. In principe zijn de intresten spaarrekening dus wel onderworpen aan belastingen, alleen is dit afhankelijk van de hoeveelheid intresten die u als spaarder ontvangt.

De intresten spaarrekening worden ook berekend per persoon. Heeft u met andere woorden samen met uw partner een spaarrekening, dan kunt u het vrijgestelde bedrag verdubbelen. U dient er wel rekening mee te houden dat de inkomsten uit verschillende spaarrekeningen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer u met andere woorden over vijf verschillende spaarrekeningen beschikt dient u de intresten van alle spaarrekeningen op te tellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *