Interesten spaarrekeningen

We vertellen u geen geheim wanneer we u zeggen dat de interesten die u ontvangt op spaarrekeningen tegenwoordig niet bijzonder indrukwekkend zijn. Interesten op spaarrekeningen worden eigenlijk steeds toegekend op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de basisrente. De basisrente is een interest die wordt berekend aan de hand van het bedrag dat op uw spaarrekening staat. Deze rente zult u met andere woorden altijd krijgen, ook al beslist u om gedurende het jaar een bepaald bedrag van uw spaarrekening af te nemen. Let wel, hoe langer uw spaargeld op uw spaarrekening blijft staan, des te meer interesten u zult kunnen verwerven, dat spreekt voor zich. De interesten bestaan echter nog uit een tweede vorm, namelijk uit een zogenaamde getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie verschilt op vlak van berekening ten opzichte van de gewone basisrente omdat deze uitsluitend wordt toegekend op bedragen die gedurende een jaar op uw spaarrekening staan. Met andere woorden, wanneer u een spaarrekening heeft waar 10.000 euro op staat en u in september beslist om 5000 euro af te halen zult u slechts een getrouwheidspremie ontvangen die berekend is op 5000 euro. Hou bij de keuze van uw spaarrekening dan ook zeker en vast rekening met de totale interest die geboden wordt op de spaarrekening van uw keuze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *