interest

Interest spaarrekening

De interest spaarrekening is eigenlijk niets meer of minder dan de winst die u jaarlijks krijgt uitbetaald op uw spaarrekening. De interest spaarrekening wordt één keer aan het einde van het jaar uitbetaald en bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. In eerste instantie is er de zogenaamde basisrente terwijl er daarnaast ook nog de getrouwheidspremie is. De basisrente biedt u eigenlijk een “verzekerde” rente. Hoewel banken altijd over de mogelijkheid beschikken om hun basisrente aan te passen is dit de enige rente die u zeker op uw rekening krijgt gestort. De getrouwheidspremie is dan weer een vastgestelde rente die dus niet gewijzigd kan worden doorheen het jaar, maar die uitsluitend wordt toegekend op bedragen die minimum 12 maanden op de spaarrekening hebben gestaan.

Zoals u ziet vindt de berekening van de interest spaarrekening eigenlijk op twee verschillende manieren plaats. De basisrente vormt wel samen met de getrouwheidspremie de algemene interest die verkregen wordt op een spaarrekening. Banken kiezen er ook steeds vaker voor om een gedetailleerde berekening weer te geven van de berekening van de interest spaarrekening zodat er naar u als klant een grote transparantie ontstaat. De interest spaarrekening dient in ieder geval grondig te worden bekeken alvorens definitief een keuze te maken.

Interest op spaarrekening

De interest die u ontvangt op een spaarrekening is natuurlijk de reden waarom u er in eerste instantie voor kiest om een spaarrekening af te sluiten. Wanneer u, uw geld gewoon op een eenvoudige zichtrekening laat staan ontvangt u natuurlijk ook een bepaalde jaarlijkse interest, maar deze ligt veel lager dan de interest die u krijgt op een spaarrekening. Daar komt ook nog eens bij dat er de voorbije jaren spaarrekeningen op de markt werden geïntroduceerd waarbij de interest aanzienlijk hoger ligt dan op een klassieke spaarrekening. De interest op een internet spaarrekening kan in bepaalde gevallen zelfs dubbel zo hoog liggen als deze op een gewone spaarrekening.

De interest op spaarrekening ontvangt u eigenlijk op twee manieren, al worden deze samen tot één enkele interest op uw rekening gestort. De interest op spaarrekening bestaat wel uit een zogenaamde basisrente die wordt aangevuld met een getrouwheidspremie. Het verschil tussen beiden is dat de basisrente niet is vastgesteld en de getrouwheidspremie wel. Dit wil zeggen dat de interest onder de vorm van de basisrente perfect doorheen het jaar kan aangepast worden. Bij de getrouwheidspremie is dit niet het geval, al wordt deze uitsluitend toegekend op bedragen die gedurende minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan.