interesten

Interesten spaarrekeningen

We vertellen u geen geheim wanneer we u zeggen dat de interesten die u ontvangt op spaarrekeningen tegenwoordig niet bijzonder indrukwekkend zijn. Interesten op spaarrekeningen worden eigenlijk steeds toegekend op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de basisrente. De basisrente is een interest die wordt berekend aan de hand van het bedrag dat op uw spaarrekening staat. Deze rente zult u met andere woorden altijd krijgen, ook al beslist u om gedurende het jaar een bepaald bedrag van uw spaarrekening af te nemen. Let wel, hoe langer uw spaargeld op uw spaarrekening blijft staan, des te meer interesten u zult kunnen verwerven, dat spreekt voor zich. De interesten bestaan echter nog uit een tweede vorm, namelijk uit een zogenaamde getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie verschilt op vlak van berekening ten opzichte van de gewone basisrente omdat deze uitsluitend wordt toegekend op bedragen die gedurende een jaar op uw spaarrekening staan. Met andere woorden, wanneer u een spaarrekening heeft waar 10.000 euro op staat en u in september beslist om 5000 euro af te halen zult u slechts een getrouwheidspremie ontvangen die berekend is op 5000 euro. Hou bij de keuze van uw spaarrekening dan ook zeker en vast rekening met de totale interest die geboden wordt op de spaarrekening van uw keuze.

interesten spaarrekening

De intresten spaarrekening worden één keer per jaar door de bank op uw spaarrekening gestort. De intresten spaarrekening bestaan uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Samen vormen deze de algemene rente die er voor zorgt dat uw spaargeld langzaam maar zeker groeit. De intresten spaarrekening zijn in tegenstelling tot de inkomsten uit andere roerende inkomstenbronnen niet direct onderworpen aan roerende voorheffing. De eerste schijf van 1770 euro is immers vrijgesteld. Vanaf het ogenblik dat de rente boven dit bedrag gaat wordt door de bank een roerende voorheffing in rekening gebracht van 15 procent. In principe zijn de intresten spaarrekening dus wel onderworpen aan belastingen, alleen is dit afhankelijk van de hoeveelheid intresten die u als spaarder ontvangt.

De intresten spaarrekening worden ook berekend per persoon. Heeft u met andere woorden samen met uw partner een spaarrekening, dan kunt u het vrijgestelde bedrag verdubbelen. U dient er wel rekening mee te houden dat de inkomsten uit verschillende spaarrekeningen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer u met andere woorden over vijf verschillende spaarrekeningen beschikt dient u de intresten van alle spaarrekeningen op te tellen.