intrest op spaarrekening

Intrest op spaarrekening

De belangrijkste reden om een spaarrekening af te sluiten is natuurlijk de intrest die verkregen kan worden. De intrest op een spaarrekening is echter geen vastgesteld bedrag. Wat veel beginnende spaarders zich ook niet realiseren is dat er zoiets bestaat als een basisrente (of intrest) en een getrouwheidspremie. Deze twee verschillende intresten vormen eigenlijk de totale winst die u jaarlijks op uw spaarrekening ontvangt. De basis intrest is een intrest die u eigenlijk altijd krijgt. Ongeacht de tijd dat uw spaargeld op uw rekening heeft gestaan zult u met andere woorden steeds een bepaald bedrag ontvangen. Dat geldt niet voor de getrouwheidspremie. Deze wordt immers enkel en alleen toegekend op spaargelden die gedurende minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan.

De totale intrest is dus sterk afhankelijk van het bedrag dat gedurende een jaar op uw spaarrekening heeft gestaan. Hou hier zeker en vast rekening mee in de keuze van uw spaarrekening. De ene spaarder zal bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke basisrente willen terwijl een andere spaarder net een zo optimaal mogelijke getrouwheidspremie zal eisen. Let op, deze keuze is bijzonder belangrijk en vaak alles bepalend voor de totale intrest die u op uw spaarrekening kunt verwachten.