online

Spaarrekening

Eigenlijk hoeven we vandaag de dag niemand nog kennis te laten maken met de spaarrekening. Rechtstreeks of onrechtstreeks is de kans immers bijzonder groot dat u reeds met deze vorm van sparen in aanraking bent gekomen of dat u op z’n minst weet hoe het sparen op een spaarrekening in z’n werk gaat. Het is echter wel een feit dat de spaarrekening de voorbije jaren grote veranderingen heeft ondergaan. De rente op de klassieke spaarrekening kwam onder druk te staan waardoor verschillende bedrijven de kans mooi zagen om een zogenaamde online spaarrekening in het leven te roepen. De komst van de online spaarrekening heeft er echter voor gezorgd dat de financiële markt er voor spaarders opeens geheel anders uit kwam te zien.

Eigenlijk overdrijven we niet wanneer we zeggen dat de spaarrekening voor iedereen interessant is. Of u nu beslist om een particuliere spaarrekening af te sluiten of een spaarrekening met een zakelijk karakter, het kan nooit kwaad om een bepaalde som geld achter de hand te hebben staan. Verder is het ook zo dat een spaarrekening absoluut niet uitsluitend geschikt is voor mensen met een royaal inkomen. Dit wordt vaak gefluisterd omdat er wordt gezegd dat kleine spaargelden over de jaren heen de zogenaamde inflatie niet zouden kunnen overleven. Het is een feit dat geld sparen op een spaarrekening voor ettelijke tientallen jaren misschien niet meteen de beste oplossing is, alleen wanneer u werkelijk iedere evolutie op dit vlak op de voet volgt. Dit is meteen ook de reden waarom zoveel spaarders er geregeld voor kiezen om hun spaarrekening van bank te veranderen of om te zetten naar een internet spaarrekening met een hogere rente.

Hou bij het afsluiten van een spaarrekening hoe dan ook altijd rekening met de geldende rentes en voorwaarden. De ene spaarrekening beschikt bijvoorbeeld over veel meer en vooral uitgebreidere voorwaarden dan de andere en wie weet kunt u zich bij bepaalde voorwaarden wel helemaal niet vinden. Wanneer u twijfelt of een bepaalde spaarrekening u wel voldoende zekerheid biedt kunt u er natuurlijk altijd voor kiezen om deze te vergelijken met de andere spaarrekeningen op de financiële markt.

online spaarrekening

Een online spaarrekening is zoals de naam enigszins doet vermoeden een spaarrekening die geheel online wordt afgesloten en beheerd. Dit biedt u als spaarder, maar ook de bank die de spaarrekening uitgeeft verschillende voordelen. Voor u als spaarder zorgt dit er voor dat u veelal kunt rekenen op een hogere rente. De bank heeft minder kosten aan een online spaarrekening in vergelijking met een gewone spaarrekening waardoor het voor hun eenvoudig mogelijk is om een hogere rente aan te bieden zonder dat ze zelf teveel verlies maken. Hou er wel rekening mee dat u bij een online spaarrekening veelal niet kunt beschikken over bankkaarten die gekoppeld worden aan een verbonden zichtrekening. In de meeste gevallen wordt er dan ook gewerkt met een zogenaamde digipass.

Het ontbreken van bankkaarten bij een online spaarrekening is voor veel mensen ook een nadeel. Wie bijvoorbeeld dagelijks aan zijn of haar spaargeld wenst te kunnen zal het gebrek aan bankkaarten ervaren als een nadeel omdat de procedure om geld af te halen van uw online spaarrekening iets complexer is dan wanneer u gewoon geld afhaalt van een klassieke spaarrekening. De online spaarrekening biedt u als spaarder dus zowel voor- als nadelen. Aan u om uit te maken welke voor- of nadelen u het meest vindt doorwegen in uw uiteindelijke beslissing.

Spaarrekening online

Een spaarrekening online afsluiten was vroeger bijna ondenkbaar. Hoewel het altijd al zeer eenvoudig is geweest om een spaarrekening af te sluiten was steeds de tussenkomst van een bepaalde “fysieke” bank vereist. Met de komst van de online spaarrekening is hier echter verandering in gekomen. De spaarrekening die u online kunt afsluiten is gewoon af te sluiten vanuit uw eigen huiskamer terwijl u er veelal ook nog eens een hogere rente op kunt verwachten dan op de klassieke spaarrekening. Op het eerste zicht lijkt de spaarrekening online dus alleen maar voordelen met zich mee te brengen, maar zijn er ook nadelen aan verbonden?

U dient er bij een spaarrekening online eigenlijk alleen maar rekening mee te houden dat het afhalen van geld van uw spaarrekening iets minder vlot verloopt dan wanneer u gebruik zou maken van de gewone klassieke spaarrekening. Een spaarrekening online wordt in de meeste gevallen altijd gekoppeld aan een zichtrekening bij dezelfde bank, alleen beschikt u voor die zichtrekening niet over bankkaarten. Dit zorgt er voor dat u verplicht bent om uw spaargeld eerst van uw spaarrekening naar een zichtrekening bij dezelfde bank over te plaatsen, maar vervolgens het spaargeld nogmaals over te plaatsen naar een zichtrekening bij een andere bank waarvan u wel over bankkaarten beschikt. De iets of wat complexe werkwijze van geld afhalen van een spaarrekening online is eigenlijk de enige echte bedenking die we ons bij een dergelijke spaarrekening kunnen maken.