roerende

Roerende voorheffing spaarrekening

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de inkomsten die u ontvangt uit een spaarrekening onder de vorm van rente onderworpen aan zogenaamde roerende voorheffing. Roerende voorheffing is eigenlijk een soort van belasting die meteen wordt geheven uit “roerende inkomsten”. Voor de spaarrekening geldt op dit vlak echter een bepaalde uitzondering. Wanneer we bijvoorbeeld eens de inkomsten van 2011 uit spaarrekeningen onder de loep gaan nemen zien we dat er een vrijstelling geldt op vlak van roerende voorheffing tot een rente van 1770 euro. Neemt de inflatie toe, dan heeft dit veelal ook rechtstreekse gevolgen voor de roerende voorheffing.

De roerende voorheffing die wordt geheven op rentes die meer bedragen dan 1770 euro (2011) bedraagt 15 procent. Dit wil zeggen dat u als spaarder, wanneer u bijvoorbeeld 2000 euro rente heeft ontvangen een roerende voorheffing van 15 procent zult betalen op 230 euro. Dit is immers de extra rente die buiten de eerste vrijgestelde schijf valt. Er wordt verwacht dat de regelgeving omtrent de roerende voorheffing op spaarrekeningen in de nabije toekomst wel zal worden aangepast. Er is nu immers reeds sprake van om dit te regelen via de personenbelasting.