spaarrekening

Termijnrekeningen vergelijken

Termijnrekeningen bieden u interessante mogelijkheden om te sparen op lange termijn.

Inleiding – termijnrekeningen vergelijken

Wie op zoek is naar een mogelijkheid om vrijblijvend geld te sparen dat toch ten allen tijde beschikbaar is zal er waarschijnlijk voor kiezen om een spaarrekening af te sluiten. Wanneer u echter van plan bent om geld te sparen op middellange of lange termijn is het waarschijnlijk interessanter om gebruik te maken van termijnrekeningen. In tegenstelling tot bij de gewone spaarrekening moet u er wel rekening mee houden dat u op de winst uit termijnrekeningen een bepaalde kost zult betalen. Afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks ontvangt uit dergelijke spaarplannen en beleggingen kunt u tot 21% roerende voorheffing betalen op uw inkomsten uit termijnrekeningen.

Hoe termijnrekeningen vergelijken?

Een rekening op middellange of lange termijn vergelijken is vrij eenvoudig. U kunt natuurlijk gewoon zoals vroeger de nodige informatie opvragen bij uw bank, maar u kunt ook gebruikmaken van vergelijkingssites. Dergelijke websites verzamelen de financiële producten van verschillende banken en andere financiële instellingen om ze vervolgens in een handig overzicht te gieten. Door deze werkwijze kunt u snel en eenvoudig achterhalen welke termijnrekening u ook na aftrek van de kosten een mooie rente biedt. Probeer bij het vergelijken van termijnrekeningen in het bijzonder ook rekening te houden met de looptijd van de termijnrekening in kwestie. Hoe langer deze loopt, des te hoger de rente doorgaans komt te liggen.

Termijnrekeningen vrijblijvend vergelijken

Het vergelijken van termijnrekeningen is niet zomaar interessant, het is ook nog eens geheel kosteloos en vrijblijvend mogelijk. Doordat steeds meer mensen hun termijnrekening(en) online gaan vergelijken spaart de bank aanzienlijk wat tijd, moeite en dus ook geld uit. Dit heeft er voor gezorgd dat bijna iedere bank haar medewerking wel wil verlenen aan websites die een gedetailleerd overzicht willen verstrekken van de beschikbare termijnrekeningen. Voor de consument heeft dit er voor gezorgd dat het meer dan ooit zeer interessant is geworden om termijnrekeningen online te vergelijken.

Kasbons vergelijken

Hoge kosten drukken de populariteit van kasbons.

Inleiding – kasbons vergelijken

Wanneer iemand in vroegere tijden over een aanzienlijk bedrag beschikte werd er al snel voor gekozen om dit bedrag te beleggen in kasbons. Kasbons die u tot wel tien procent rente gaven waren vroeger geen uitzondering. Tegenwoordig kunnen we helaas alleen nog maar dromen van dergelijke rentes en stelt zich de vraag of het nog wel interessant is om geld in kasbons te stoppen of niet. Vooral voor België geldt dat er bij het uitbetalen van kasbons kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten mogen dan grotendeels afhankelijk zijn van uw totale jaarlijkse inkomen uit beleggingen, toch zorgen ze er voor dat steeds meer mensen kiezen voor alternatieven.

Vergelijken om hoge kosten het hoofd te bieden

Vroeger was één telefoontje naar de bank vaak voldoende om te weten of een bepaalde kasbon al dan niet interessant was. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. De steeds hoger wordende kosten op beleggingen en andere investeringen heeft er voor gezorgd dat we deze kostprijs moeten incalculeren bij het evalueren van een kasbon. Kasbons vergelijken is dan ook meer noodzaak dan mogelijkheid geworden. Mensen zien een hoge rente en denken dat ze een interessante belegging doen, maar eens alle kosten van de kasbon afgehaald kan dit vaak een compleet ander beeld opleveren. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Hoe kan ik kasbons vergelijken?

Kasbons vergelijken is iets moeilijker dan het vergelijken van een gewone spaarrekening of termijnrekeningen. Het vergelijken van kasbons is in de meeste gevallen bijvoorbeeld ook niet mogelijk op een algemene vergelijkingssite. Wanneer u echt kasbons wenst te vergelijken zult u dit met andere woorden manueel moeten doen of u kunt een beroep doen op gespecialiseerde websites. Deze laatste beschikken veelal immers over een gedetailleerd overzicht van de diverse kasbons zodat u in één oogopslag kunt zien welke kasbons tegenwoordig wel en niet interessant meer zijn. Eén ding is in ieder geval zeker, kasbons vergelijken lijkt tegenwoordig essentieel wanneer u nog wilt kunnen rekenen op een degelijke winst.

Internet spaarrekeningen

Spaar eenvoudig en tegen een hoge rente door middel van de internet spaarrekeningen.

Inleiding – internet spaarrekeningen

Internet spaarrekeningen zijn eigenlijk vrij jonge spaarrekeningen. Hiermee bedoelen we dat banken er nog niet zolang geleden voor hebben gekozen om deze spaarrekening op de markt te brengen. Dit heeft als voordeel dat de belangstelling in dergelijke spaarrekeningen nog niet zo groot is waardoor banken er alles aan doen om hun klanten te overtuigen van de mogelijkheden van een dergelijke online spaarrekening. Een internet spaarrekening kenmerkt zich doorgaans dan ook steeds door een (veel) hogere rente in vergelijking met een gewone spaarrekening. Deze hogere rente zorgt er hoe dan ook voor dat u er zeker van kunt zijn dat uw spaargeld wel degelijk meer opbrengt en dat is natuurlijk niet verkeerd.

Internet spaarrekeningen vergelijken

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven is het aanbod aan internet spaarrekeningen vooralsnog beperkt. Dat is interessant omdat het vergelijken van de internet spaarrekeningen die wel reeds bestaan daardoor flink eenvoudig is. U dient er bij het vergelijken van internet spaarrekeningen alleen rekening mee te houden dat er ook bij dergelijke spaarrekeningen sprake is van een gewone rente, maar ook van een getrouwheidsspaarrekening. Let er dus altijd goed voor op dat u geen appelen met peren gaat vergelijken, want dan kan uw spaarrekening wel eens behoorlijk tegenvallen. U doet er hoe dan ook altijd goed aan niet alleen de rente, maar ook de voorwaarden van de verschillende internet spaarrekeningen met elkaar te vergelijken.

De voorwaarden van internet spaarrekeningen vergelijken

Heel wat spaarders twijfelen aanzienlijk over het al dan niet afsluiten van een internet spaarrekening. Om u te overtuigen kan het nodig zijn om de voorwaarden van een gewone spaarrekening te vergelijken met deze van een zogenaamde internet spaarrekening. Wanneer u een dergelijke vergelijking maakt zult u merken dat de internet spaarrekening gekenmerkt wordt door enkele beperkingen. Dat is ook niet meer dan normaal aangezien het net de tijd en moeite is die de bank uitspaart bij een internet spaarrekening die er voor zorgt dat u kunt rekenen op een hogere rente. Hoe dan ook moet u de voorwaarden grondig vergelijken wanneer u er zeker van wenst te zijn dat de internet spaarrekening echt iets voor u is.

Rentetarieven spaarrekeningen vergelijken

Kies voor een zo optimaal mogelijke rente door de rentetarieven op spaarrekeningen te vergelijken.

Inleiding – rentetarieven spaarrekeningen vergelijken

Een spaarrekening sluit u natuurlijk af omdat u er een bepaalde rente op kunt verwachten. Mocht dat niet het geval zijn zouden mensen hun spaargeld eigenlijk ook gewoon in een sok onder hun matras kunnen bewaren. Op zich wil dit zeggen dat spaargeld op een spaarrekening elk jaar opnieuw een klein beetje winst oplevert. Dat is natuurlijk goed om weten, maar wat zijn nu de precieze rentetarieven die u op spaarrekeningen mag verwachten? Veel mensen stellen zich ook de vraag of er gebruik wordt gemaakt van verschillende rentetarieven. We vertellen u er graag alles over in dit artikel.

Verschillende rentetarieven

Het klopt inderdaad dat er geen sprake is van één enkel rentetarief, maar van meerdere rentetarieven. Eigenlijk onderscheiden we twee soorten rentetarieven. Het eerste rentetarief is de zogenaamde basisrente. Deze rente kan door de bank eigenlijk iedere dag gewijzigd worden. Mensen die denken dat ze hun spaargeld regelmatig op zullen moeten vragen doen er echter wel goed aan om een spaarrekening af te sluiten met een zo hoog mogelijke basisrente. Wanneer u er zeker van bent dat u, uw spaargeld gedurende één jaar (minimum) kunt laten staan, dan kiest u echter beter voor een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie. Over het algemeen brengen deze spaarrekening ook net iets meer op dan de gewone spaarrekening.

Rentetarieven van verschillende spaarrekeningen vergelijken

Tot slot zult u natuurlijk ook willen weten welke mogelijkheden er bestaan om de rentetarieven van verschillende spaarrekeningen met elkaar te vergelijken. Het beste kunt u vooraf even onderzoek doen om te achterhalen welke banken u een spaarrekening met hoge rente kunnen aanbieden. Wanneer u een bepaalde selectie heeft gemaakt kunt u aan de hand van de informatie op de website van de spaarbank in kwestie veelal perfect uitzoeken of de spaarrekeningen die worden aangeboden al dan niet interessant zijn. Is dat niet het geval, dan bieden zowat alle spaarbanken u ook de mogelijkheid om een berekening uit te voeren. De uitkomst van deze berekening kan dan vervolgens dienen als basis voor het vergelijken van uw spaarrekening(en).

Soorten spaarrekeningen

Een uitgebreide kennismaking met de verschillende soorten spaarrekeningen.

Inleiding – soorten spaarrekeningen

Wanneer u vandaag de dag op zoek gaat naar eenvoudige mogelijkheden om geld te sparen zult u merken dat er verschillende soorten spaarrekeningen voor handen zijn. Alvorens een spaarrekening af te sluiten is het dan ook altijd interessant om u even te verdiepen in de verschillende mogelijkheden die aangeboden worden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een gewone spaarrekening met hoge basisrente af te sluiten, maar u kunt ook gaan voor een getrouwheidsspaarrekening waarbij de getrouwheidspremie de hoogste rente vertegenwoordigd. Welk soort spaarrekening u uiteindelijk zult verkiezen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Welke soorten spaarrekeningen bestaan er?

Naast de klassieke en online spaarrekening onderscheiden we ook twee soorten spaarrekeningen. In eerste instantie is er de gewone spaarrekening zoals we deze allemaal kennen. Deze spaarrekening is geschikt voor iedere spaarder en biedt u een interessante basisrente die wordt aangevuld met een kleine getrouwheidspremie. Wanneer u deze spaarrekening zou vergelijken met de zogenaamde getrouwheidsspaarrekening wordt al snel duidelijk dat u bij de gewone spaarrekening over meer vrijheid beschikt. Zelfs wanneer u een stukje van uw spaargeld opvraagt blijft de belangrijkste rente behouden. Bij een getrouwheidsspaarrekening is de hoogste rente de getrouwheidspremie. Vraagt u dan een stukje van uw spaargeld op, dan verliest u met andere woorden de belangrijkste en meest winstgevende rente.

Welke invloed heeft een online spaarrekening op mijn rente?

Eigenlijk is er nog een ander soort spaarrekening. Sinds enkele jaren hebben bepaalde banken er immers voor gekozen om een online of internet spaarrekening in het leven te roepen. Deze spaarrekening beschikt doorgaans over een hogere algemene rente dan de gewone klassieke spaarrekening. Ook bij de online spaarrekening heeft u de keuze uit een spaarrekening met een hoge basisrente of een hoge getrouwheidspremie. Ook voor deze vorm van spaarrekening geldt dat u vooraf moet proberen uit te maken of u van plan bent om uw geld minimum 12 maanden op een spaarrekening te laten staan of niet. Denkt u dat dit niet haalbaar is, dan wordt het zoals eerder reeds aangegeven aangeraden om uw spaargeld op een spaarrekening met hoge basisrente te plaatsen.

Renteoverzicht spaarrekeningen

Voorkom te lage rentes door rekening te houden met het renteoverzicht van spaarrekeningen.

Inleiding – renteoverzicht spaarrekeningen

Mensen denken vaak dat er maar één type spaarrekening bestaat, maar is dat wel zo? Als antwoord op deze vraag is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er de voorbije jaren heel wat is veranderd. Vroeger kon u in de meeste gevallen inderdaad slechts rekenen op één bepaalde spaarrekening, maar tegenwoordig is dat niet meer het geval. Wanneer u op zoek gaat naar een spaarrekening is het dan ook belangrijk om even een zogenaamd renteoverzicht van spaarrekeningen op te vragen. Dit overzicht zal u een goede indicatie geven van de verschillende actuele rentes die op spaarrekeningen worden toegekend. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een renteoverzicht?

Een renteoverzicht spaarrekeningen is zoals de naam reeds laat vermoeden een overzicht van de verschillende rentes die door spaarbanken op hun spaarrekeningen worden aangeboden. Dit overzicht is vooral voor consumenten interessant omdat het ze de mogelijkheid biedt om snel en eenvoudig te achterhalen welke bank en welke spaarrekening ze de hoogste rente biedt. Wel dient u er rekening mee te houden dat dit renteoverzicht eigenlijk dagelijks aangepast kan worden. Van de totale rente die op een spaarrekening wordt toegekend is immers enkel en alleen de getrouwheidspremie vastgesteld voor een termijn van minimum 12 maanden. Dit wil zeggen dat de basisrente eigenlijk iedere dag opnieuw door de bank in kwestie aangepast kan worden.

Valkuilen bij het gebruikmaken van een renteoverzicht

Wanneer u er voor kiest om gebruik te maken van een renteoverzicht van spaarrekeningen dient u er aandachtig voor te zijn dat er zich hier ook enkele valkuilen in bevinden. De eerste valkuil is bijvoorbeeld dat alle spaarrekeningen doorgaans door elkaar gerangschikt staan. De ene spaarrekening kan echter in plaats van een klassieke spaarrekening een online spaarrekening zijn terwijl de andere spaarrekening op zijn beurt gebruik kan maken van een minimumbedrag. Dit zijn stuk voor stuk aspecten waar u zeker rekening mee zult willen houden bij het overlopen van een renteoverzicht.

Rentepercentages spaarrekeningen

Kies voor een interessante spaarrekening door rekening te houden met de rentepercentages.

Inleiding – rentepercentages spaarrekeningen

Wanneer u even de verschillende spaarrekeningen onder de loep neemt zult u merken dat iedere spaarrekening tegenwoordig over haar eigen rentepercentage beschikt. De rente die op een spaarrekening wordt aangeboden is afhankelijk van verschillende factoren. Vooral het verschil tussen een klassieke en een online spaarrekening vertaalt zich tegenwoordig in een aanzienlijk hogere of lagere spaarrente. Alvorens er definitief voor te kiezen om een bepaalde spaarrekening af te sluiten is het dan ook belangrijk om goed rekening te houden met de verschillende actuele rentepercentages. Natuurlijk dient u deze niet meer te vergelijken met vroeger, maar een degelijke rente is zonder twijfel nog steeds mogelijk.

Rentepercentages klassieke spaarrekeningen

Wanneer we naar een klassieke spaarrekening kijken zien we dat deze vooral de voorbije jaren rake klappen hebben moeten incasseren. De gewone spaarrekeningen brengen voor banken een reeks kosten met zich mee die rechtstreeks doorgerekend worden aan de spaarder. U zult dit niet moeten betalen als kost op het einde van het jaar, want de bank houdt hier rekening mee bij het berekenen van uw spaarrente. U mag dan met andere woorden geen kosten betalen, u zult u tevreden moeten stellen met een zeer beperkte rente op uw spaarrekening.

Rentepercentages online spaarrekeningen

Zoals eerder reeds gesteld is het noodzakelijk om gewone klassieke spaarrekeningen los te zien van de zogenaamde online spaarrekeningen. Bij deze laatste beschikt de bank immers over veel minder kosten waardoor ze eenvoudig een hogere rente kunnen bieden. Wel is het zo dat u er bij een online spaarrekening rekening mee moet houden dat u tegen bepaalde beperkingen aan kunt lopen. Deze beperkingen zijn op zich niet zo ingrijpend, maar toch ingrijpend genoeg om ze even te vergelijken met de mogelijkheden van een klassieke spaarrekening. Hoe dan ook zult u ten allen tijde merken dat de rentepercentages op een online spaarrekening hoger liggen dan op een klassieke spaarrekening. Aan u om te beslissen of de hogere rente voldoende opweegt tegen de enigszins beperkte vrijheid.

Soorten spaarrekeningen

Verschillende soorten spaarrekeningen bieden u de mogelijkheid om zo optimaal mogelijk geld te sparen.

Inleiding – soorten spaarrekeningen

Een aantal mensen die geld willen sparen op een spaarrekening gaan er nog steeds vaak vanuit dat er slechts één type spaarrekening bestaat. Hoewel dat vroeger misschien het geval was zijn de tijden veranderd. Vandaag de dag is het niet alleen mogelijk om een spaarrekening op verschillende manieren af te sluiten, ook zijn er twee verschillende type spaarrekeningen beschikbaar. Welk soort spaarrekening voor u het interessantst is, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. In dit artikel laten we u in ieder geval graag kennismaken met de verschillende soorten spaarrekeningen.

De standaard spaarrekening

Laat ons eerst even kijken naar de standaard spaarrekening. De standaard spaarrekening is een spaarrekening die zoals steeds bestaat uit een zogenaamde basisrente alsook een getrouwheidspremie. De basisrente van de spaarrekening is een rente die steeds kan gewijzigd worden. Het is bijvoorbeeld niet omdat de rente op uw spaarrekening op 1 januari 2% bedraagt dat, dat op 31 december nog steeds het geval is. Dit is wel het geval bij de getrouwheidspremie. Bij een standaard spaarrekening ligt de basisrente echter steeds hoger dan de getrouwheidspremie. Deze laatste wordt immers alleen verkregen op bedragen die minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan.

De getrouwheidsspaarrekening

De tweede soort spaarrekening wordt ook wel de getrouwheidsspaarrekening genoemd. In tegenstelling tot de standaard spaarrekening beschikt deze over een lagere basisrente en een hogere getrouwheidspremie. Dit heeft als voordeel dat u meer zekerheid heeft over de winst op uw spaarrekening, maar aan de andere kant vergroot dit ook het risico op (veel) verlies. Wanneer u bijvoorbeeld dringend nood heeft aan een bepaald geldbedrag en u deze van uw getrouwheidsspaarrekening afhaalt zult u de volledige opgebouwde getrouwheidspremie op dat bedrag verliezen. De getrouwheidsspaarrekening is dan ook enkel en alleen interessant voor spaarders die met zekerheid hun geld 12 maanden vast kunnen laten staan.

Spaarrekening

Eigenlijk hoeven we vandaag de dag niemand nog kennis te laten maken met de spaarrekening. Rechtstreeks of onrechtstreeks is de kans immers bijzonder groot dat u reeds met deze vorm van sparen in aanraking bent gekomen of dat u op z’n minst weet hoe het sparen op een spaarrekening in z’n werk gaat. Het is echter wel een feit dat de spaarrekening de voorbije jaren grote veranderingen heeft ondergaan. De rente op de klassieke spaarrekening kwam onder druk te staan waardoor verschillende bedrijven de kans mooi zagen om een zogenaamde online spaarrekening in het leven te roepen. De komst van de online spaarrekening heeft er echter voor gezorgd dat de financiële markt er voor spaarders opeens geheel anders uit kwam te zien.

Eigenlijk overdrijven we niet wanneer we zeggen dat de spaarrekening voor iedereen interessant is. Of u nu beslist om een particuliere spaarrekening af te sluiten of een spaarrekening met een zakelijk karakter, het kan nooit kwaad om een bepaalde som geld achter de hand te hebben staan. Verder is het ook zo dat een spaarrekening absoluut niet uitsluitend geschikt is voor mensen met een royaal inkomen. Dit wordt vaak gefluisterd omdat er wordt gezegd dat kleine spaargelden over de jaren heen de zogenaamde inflatie niet zouden kunnen overleven. Het is een feit dat geld sparen op een spaarrekening voor ettelijke tientallen jaren misschien niet meteen de beste oplossing is, alleen wanneer u werkelijk iedere evolutie op dit vlak op de voet volgt. Dit is meteen ook de reden waarom zoveel spaarders er geregeld voor kiezen om hun spaarrekening van bank te veranderen of om te zetten naar een internet spaarrekening met een hogere rente.

Hou bij het afsluiten van een spaarrekening hoe dan ook altijd rekening met de geldende rentes en voorwaarden. De ene spaarrekening beschikt bijvoorbeeld over veel meer en vooral uitgebreidere voorwaarden dan de andere en wie weet kunt u zich bij bepaalde voorwaarden wel helemaal niet vinden. Wanneer u twijfelt of een bepaalde spaarrekening u wel voldoende zekerheid biedt kunt u er natuurlijk altijd voor kiezen om deze te vergelijken met de andere spaarrekeningen op de financiële markt.

Rentevoeten spaarrekeningen

De rentevoeten van spaarrekeningen zijn voor veel mensen “de” reden om er voor te kiezen om een spaarrekening af te sluiten. Dit is ook helemaal niet zo vreemd aangezien een spaarrekening nog steeds als de veiligste mogelijkheid wordt beschouwd om geld te sparen tegen een relatief zekere rente. Het is toch belangrijk om u goed te verdiepen in de verschillende rentevoeten die op spaarrekeningen worden geboden alvorens één af te sluiten. Wat u waarschijnlijk bijvoorbeeld nog niet weet is dat de algemene rente van spaarrekeningen immers uit twee delen bestaat. Enerzijds is er de zogenaamde basisrente, deze rentevoet zorgt er voor dat u met zekerheid een bepaalde rente kunt verwachten, terwijl er anderzijds ook nog zoiets bestaat als de getrouwheidspremie.

De getrouwheidspremie is de gevaarlijkste van beide types rentevoeten. De getrouwheidspremie is immers een rentevoet die uitsluitend wordt toegekend op bedragen die gedurende een periode van minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan. Wanneer u met andere woorden beslist om halverwege het jaar 5000 euro van uw spaarrekening af te halen zult u een verminderde getrouwheidspremie toegekend krijgen op het resterende bedrag dat wel 12 maanden op uw spaarrekening heeft gestaan. Zoals u ziet loont het de moeite om u even te verdiepen in de rentevoeten die op spaarrekeningen wordt geboden. Alleen aan de hand van uw bevindingen op dit vlak zult u uiteindelijk kunnen beslissen welke rentevoeten op spaarrekeningen voor u echt interessant zijn.