spaarrekening

Vergelijk spaarrekeningen

Vooraleer een spaarrekening af te sluiten wordt er wel eens op gehamerd om spaarrekeningen te vergelijken. Een vergelijk van spaarrekeningen maken zorgt er immers voor dat u een duidelijker inzicht krijgt in de onderlinge verschillen. De ene spaarrekening is immers de andere niet, maar veel mensen onderschatten nog steeds de impact van de verschillende voorwaarden die aan spaarrekeningen verbonden zijn. Een gewone klassieke spaarrekening met vrij op te nemen gelden bijvoorbeeld kenmerkt zich door een hogere basisrente die wordt gecombineerd met een lagere getrouwheidspremie terwijl dat bij een getrouwheidsrekening juist omgekeerd is. Alleen door spaarrekeningen te vergelijken kunt u geheel zelf achterhalen welke spaarrekening in dit geval voor u het interessantst is.

Een vergelijk van spaarrekeningen maken is ook absoluut niet zo moeilijk als het op het eerste zicht misschien mag lijken. Vergelijk spaarrekeningen is dan ook veel eenvoudiger vandaag de dag dan bijvoorbeeld vroeger het geval was. Tegenwoordig kunt u de hulp inroepen van een vergelijkingssite of kunt u gebruikmaken van de simulaties die u een duidelijker inzicht geven in de werking van een specifieke spaarrekening. Verschillende banken kiezen er zelfs voor om hun klanten stelselmatig op de hoogte te houden van de rente die ze aan het einde van het jaar kunnen verwachten. Een vergelijk van spaarrekeningen maken is op basis van deze informatie dan ook absoluut erg eenvoudig. Probeer hier zeker de nodige tijd in te investeren, want alleen dan kunt u er zeker van zijn dat u de voor u interessantste spaarrekening afsluit.

beste spaarrekening

De beste spaarrekeningen zoeken is iets waar veel nieuwe en reeds bestaande spaarders zich in verdiepen. Het aanhalen van wat volgens ons de beste spaarrekeningen zijn is iets wat eigenlijk vrij overbodig is. Het is namelijk zo dat de beste spaarrekeningen voor iedereen subjectief is. Dat wil zeggen dat de beste spaarrekeningen voor u niet per definitie ook de beste spaarrekeningen voor uw buurman of nonkel of tante moeten zijn. Waarschijnlijk zult u immers geheel andere eisen stellen aan de beste spaarrekeningen dan zij doen en omgekeerd. Het is natuurlijk wel zo dat u met een aantal algemene factoren rekening kunt houden om na te gaan welke spaarrekeningen u de beste voorwaarden kunnen bieden. In dat geval dient u echter eerst voor uzelf uit te maken of u kiest voor een gewone klassieke spaarrekening of een zogenaamde online spaarrekening.

De beste spaarrekeningen vallen in ieder geval steeds onder het zogenaamde depositogarantiestelsel. Dit wil zeggen dat u, wanneer de bank waarbij u het spaargeld heeft geplaatst failliet gaat, een beroep kunt doen op dit fonds om uw kwijt gespeelde spaargeld te recupereren. De beste spaarrekeningen zullen dit trouwens ook steeds vermelden in hun omschrijving net als de rente die wordt geboden en de precieze voorwaarden die aan de spaarrekening in kwestie verbonden zijn. Eigenlijk zouden we om af te ronden dus kunnen stellen dat de beste spaarrekeningen dus veilig, transparant en winstgevend zijn.

Spaarrekening Zwitserland

Het komt niet zelden voor dat mensen er over nadenken om een spaarrekening in Zwitserland af te sluiten. Vroeger stond een spaarrekening in Zwitserland er om bekend voorbehouden te zijn voor mensen met echt heel erg veel geld. Vandaag de dag is dat niet langer het geval, maar toch dient u er rekening mee te houden dat een spaarrekening in Zwitserland niet altijd even interessant is. Wanneer u over een beperkt kapitaal beschikt zult u wel de mogelijkheid hebben om een spaarrekening in Zwitserland te openen, maar het is nog maar de vraag of u in dat geval wel kunt rekenen op een mooie winst. Een spaarrekening in Zwitserland is immers bijzonder duur. Wanneer u dan slechts over een klein bedrag beschikt is de kans groot dat u zelfs geen winst maakt op uw spaargeld.

Een spaarrekening Zwitserland biedt wel één groot voordeel. Zoals u waarschijnlijk wel weet is Zwitserland geen euroland en dat zorgt er voor dat uw euro’s worden omgezet in Zwitserse Franken. Op zich is dat goed nieuws, want de Zwitserse Frank staat reeds lange tijd erg hoog, maar wees er dan wel tijdig bij wanneer de koers van de munteenheid daalt. Indien de koers teveel daalt kunt u immers ook dan meer geld verliezen dan u kunt winnen door over een spaarrekening in Zwitserland te beschikken. Zoals u ziet is het dan wel voor (bijna) iedereen mogelijk geworden om een spaarrekening in Zwitserland te openen, maar een dergelijke spaarrekening is lang niet voor iedereen interessant.

Spaarrekening opzeggen

Een spaarrekening afsluiten is vandaag de dag bijzonder eenvoudig. De komst van de zogenaamde online spaarrekeningen heeft er in ieder geval voor gezorgd dat mensen in een mum van tijd een nieuwe spaarrekening kunnen afsluiten, maar hoe zit het nu precies met het opzeggen van een spaarrekening? Veel banken proberen nieuwe spaarders aan te trekken door te stellen dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor het afsluiten en beheren van een spaarrekening, maar hoe zit het met het opzeggen er van? Het spreekt voor zich dat banken spaarders niet graag zien vertrekken en dat wil er wel eens voor zorgen dat verschillende banken er voor kiezen om zogenaamde opzegkosten in rekening te brengen. Hoeveel deze bedragen is sterk afhankelijk van bank tot bank.

Wanneer u, uw spaarrekening wenst op te zeggen doet u dit best per aangetekend schrijven naar de bank in kwestie. Zorg er ook altijd voor dat u, uw spaargeld reeds heeft afgehaald, maar hou hierbij rekening met de geldende voorwaarden. Een spaarrekening opzeggen in het midden van het jaar is overigens ook niet interessant, want op deze manier verliest u, uw volledige getrouwheidspremie. Een spaarrekening opzeggen is dus met andere woorden perfect mogelijk, maar het wordt wel aangeraden om hier eerst het nodige onderzoek naar uit te voeren.

Spaarrekening met hoogste rente

Wanneer u er voor kiest om een spaarrekening af te sluiten heeft dit natuurlijk alles te maken met het feit dat het een mooie manier is om zonder al teveel werk wat extra rendement uit uw spaargeld te kunnen halen. De spaarrekening met hoogste rente is dan ook bijzonder populair bij spaarders, maar het is nog maar zeer de vraag of een dergelijke spaarrekening wel echt voor iedereen interessant is. Een spaarrekening met hoogste rente lijkt op het eerste zicht natuurlijk zeer interessant, maar wat met de andere voorwaarden die er aan verbonden zijn? Teveel mensen houden uitsluitend rekening met de rente op een spaarrekening zonder verder te kijken naar wat er nog allemaal aan verbonden is. De hoogste rente is mooi meegenomen, maar wanneer er voorwaarden aan de spaarrekening verbonden zijn waar u zich niet in kunt vinden bent u natuurlijk niets met die hoogste rente.

Een spaarrekening met hoogste rente zal dus op het eerste zicht zeker interessant zijn, maar kijk altijd verder dan uw neus lang is. De meeste spaarrekeningen met een abnormaal hoge rente vereisen overigens vaak “nieuw” kapitaal of een hoge minimale inleg. Ook dit zijn als vanzelfsprekend factoren om rekening mee te houden in uw zoektocht naar de spaarrekening met hoogste rente.

Spaarrekening vergelijken

Een spaarrekening vergelijken wordt vandaag de dag altijd aangeraden aan mensen die van plan zijn om een spaarrekening af te sluiten. Een spaarrekening vergelijken is tegenwoordig dan ook veel eenvoudiger ten opzichte van vroeger. Vroeger was u als spaarder immers verplicht om de spaarrekening te vergelijken door offertes op te vragen bij verschillende banken, maar tegenwoordig kunt u gewoon gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet te bieden heeft. Een spaarrekening vergelijken met behulp van een vergelijkingssite is bijvoorbeeld de eenvoudigste en daarmee ook snelst mogelijke manier, maar daarbij loopt u wel het risico om uiteindelijk een spaarrekening af te sluiten die niet de meest optimale rente biedt. Niet iedere bank is immers aangesloten bij iedere vergelijkingssite.

Een spaarrekening vergelijken is dus mogelijk met behulp van een vergelijkingssite, maar daarnaast kunt u ook nog gebruikmaken van de informatie op de websites van de verschillende (spaar)banken. De meeste banken kiezen er immers voor om de voorwaarden en voordelen van hun spaarrekening online te publiceren zodat u deze zeer eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Een spaarrekening vergelijken is daarnaast ook altijd geheel kosteloos zodat u eigenlijk geen enkele reden heeft om het niet te doen.

Intrest spaarrekening

De intrest op een spaarrekening was vroeger voor veel mensen de enige reden om een spaarrekening af te sluiten. Tegenwoordig ligt die rente echter veel lager dan wanneer we deze gaan vergelijken met pakweg 20 jaar geleden. Vandaag kiezen mensen voor de spaarrekening omdat ze een bepaalde zekerheid bieden. Met de komst van zogenaamde online spaarrekeningen is de rente die wordt geboden wederom een klein beetje toegenomen zodat het ook op dat vlak weer interessanter is geworden om geld te sparen op een spaarrekening. De intrest op een gewone spaarrekening ligt over het algemeen nog steeds erg laag. U dient er bijvoorbeeld niet vreemd van op te kijken als u slechts een intrest van 1 tot 1,5 procent krijgt.

De intrest op een online spaarrekening ligt dan weer aanzienlijk hoger. Internetbanken kunnen de kosten op hun spaarrekening veel beperkter houden waardoor een veel hogere rente kan toegekend worden. Diverse internetbanken bieden nu op hun online spaarrekening maar liefst een intrest tot 3 procent aan, dat is het dubbele dan wat u kunt verwachten op een gewone klassieke spaarrekening. Zoals u ziet is de intrest op een spaarrekening sterk afhankelijk van het type spaarrekening, maar dat geldt natuurlijk eveneens voor de manier en tijd waarop het geld op uw spaarrekening geparkeerd blijft staan. Wenst u een zo optimaal mogelijk intrest op uw spaarrekening, dan zult u echter wel verplicht zijn om te kiezen voor een online spaarrekening.

Interest spaarrekening

De interest spaarrekening is eigenlijk niets meer of minder dan de winst die u jaarlijks krijgt uitbetaald op uw spaarrekening. De interest spaarrekening wordt één keer aan het einde van het jaar uitbetaald en bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. In eerste instantie is er de zogenaamde basisrente terwijl er daarnaast ook nog de getrouwheidspremie is. De basisrente biedt u eigenlijk een “verzekerde” rente. Hoewel banken altijd over de mogelijkheid beschikken om hun basisrente aan te passen is dit de enige rente die u zeker op uw rekening krijgt gestort. De getrouwheidspremie is dan weer een vastgestelde rente die dus niet gewijzigd kan worden doorheen het jaar, maar die uitsluitend wordt toegekend op bedragen die minimum 12 maanden op de spaarrekening hebben gestaan.

Zoals u ziet vindt de berekening van de interest spaarrekening eigenlijk op twee verschillende manieren plaats. De basisrente vormt wel samen met de getrouwheidspremie de algemene interest die verkregen wordt op een spaarrekening. Banken kiezen er ook steeds vaker voor om een gedetailleerde berekening weer te geven van de berekening van de interest spaarrekening zodat er naar u als klant een grote transparantie ontstaat. De interest spaarrekening dient in ieder geval grondig te worden bekeken alvorens definitief een keuze te maken.

Beste spaarrekening

De beste spaarrekening is natuurlijk bijzonder subjectief. Veel mensen die er over nadenken om een spaarrekening af te sluiten gaan op het internet specifiek zoeken naar de “beste spaarrekening”. Op zich is hier niets mis mee, ware het niet dat de beste spaarrekening eigenlijk niet bestaat. Iedere spaarder beschikt immers wel over zijn of haar persoonlijke voorkeuren. Verder zijn er aan verschillende spaarrekeningen ook speciale voorwaarden verbonden die bijvoorbeeld “eisen” dat u een minimale storting doet. De ene persoon zal hier geen probleem mee hebben terwijl iemand anders een dergelijk bedrag helemaal niet zal kunnen missen. Zoals u ziet is het dus maar zeer de vraag of er wel zoiets bestaat als een beste spaarrekening.

Wanneer we dan toch echt een beste spaarrekening moeten kiezen zouden we gaan voor een combinatie van een hoge rente met zo flexibel mogelijke voorwaarden. Ook zult u voor uzelf moeten uitmaken of u kiest voor een klassieke spaarrekening of voor een online spaarrekening. Deze keuze moet u eigenlijk eerst maken om vervolgens te controleren welke spaarrekening u de hoogste rente biedt. Wanneer deze spaarrekening dan ook nog eens voldoet aan uw vereisten is dit voor u waarschijnlijk de beste spaarrekening. Om af te ronden zeggen we wel nogmaals, de beste spaarrekening voor u is niet meteen ook de beste spaarrekening voor andere personen. Hou hier zeker rekening mee.

Spaarrekening hoogste rente

De spaarrekening hoogste rente is waarschijnlijk de meest gebruikte zoekterm door mensen die op zoek zijn naar een spaarrekening. Helaas houdt men hierbij vaak geen rekening met de verschillende type spaarrekeningen. De hoogste rente kan immers sterk afhankelijk zijn van het feit of het om een klassieke spaarrekening gaat of bijvoorbeeld om een online spaarrekening. Daarnaast is de rente ook vaak afhankelijk van de achterliggende voorwaarden. Met andere woorden, kunt u het geld vrij ophalen of niet, is er een bepaalde minimale inleg vereist, etc. De spaarrekening hoogste rente is dus eigenlijk een beetje dubbelzinnig. Veel mensen laten zich vangen aan de hoogste rente, maar krijgen achteraf het deksel op de neus.

De spaarrekening hoogste rente vergt dan ook het nodige onderzoek. De spaarrekening hoogste rente die voor u het meest interessant is zal dat waarschijnlijk immers niet zijn voor uw buurman en omgekeerd. Eigenlijk zou u eerst moeten beslissen welke voorwaarden er aan de spaarrekening verbonden moeten zijn alvorens te kijken naar de rente. U kunt immers wel een spaarrekening met de hoogste rente afsluiten, maar wanneer u bijvoorbeeld slechts over 5000 euro spaargeld beschikt en er voor de spaarrekening een minimale storting geldt van 10.000 euro is deze voor u, ondanks de hoogste rente, meteen niet meer interessant.