spaarrekening

Spaarrekening Landbouwkrediet

De spaarrekening Landbouwkrediet is een spaarrekening die voornamelijk wordt afgesloten door mensen die reeds over een zichtrekening bij de bank beschikken. Dit is meteen ook één van de belangrijkste voorwaarden die verbonden is aan de spaarrekening Landbouwkrediet. Deze verplichting is ook vrij voor de hand liggend aangezien het niet mogelijk is om geld rechtstreeks van uw spaarrekening Landbouwkrediet over te boeken naar de zichtrekening van een andere bank. De spaarrekening Landbouwkrediet is op dit vlak een bijzonder veilige en interessante spaarrekening die spaarders verder eveneens voorziet van een gemiddelde rente.

De spaarrekening Landbouwkrediet biedt u verschillende mogelijkheden om geld te sparen. In eerste instantie kunt u geld sparen op een gewone klassieke spaarrekening, maar daarnaast is het eveneens mogelijk om gebruik te maken van een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie. Ook mensen die hun spaargeld voor een minimum termijn van 12 maanden kunnen missen zijn dus bij Landbouwkrediet aan het goede adres. De spaarrekening Landbouwkrediet valt tot slot ook onder het depositogarantiestelsel zodat uw spaargeld steeds gewaarborgd is.

Hoogste rente spaarrekening

De hoogste rente spaarrekening is iets wat niet meer zo voor de hand liggend is. Vroeger werd er op een spaarrekening steevast een mooie rente aangeboden, maar vandaag de dag is dat niet meer het geval. Er is weliswaar een aanzienlijk verschil tussen een gewone klassieke spaarrekening en een online spaarrekening op vlak van rente, maar toch zullen de rentes waarschijnlijk nooit meer zo hoog liggen als vroeger het geval was. De hoogste rente spaarrekening is dan ook vooral een kwestie geworden van vergelijken. Door alle mogelijke spaarrekeningen met elkaar op vlak van rente te vergelijken zult u snel kunnen achterhalen welke spaarrekening u werkelijk de hoogste rente biedt.

De hoogste rente spaarrekening vinden is één ding, maar u dient toch ook even na te gaan of de voorwaarden van de spaarrekening wel aansluiten op uw verwachtingen. De hoogste rente spaarrekening staat immers lang niet altijd gelijk aan de voor u interessantste spaarrekening. Wel is het natuurlijk zo dat u er bij de hoogste rente spaarrekening zeker van bent dat u een zo optimaal mogelijke winst uit uw spaargeld haalt.

Rente op spaarrekening

De rente op spaarrekening is voor de meeste spaarders zonder twijfel “de” reden om een spaarrekening af te sluiten. Helaas komt het nog steeds erg vaak voor dat spaarders niet precies weten hoe de rente op hun spaarrekening exact wordt berekend. Eigenlijk wordt de rente op twee verschillende manieren berekend. Enerzijds is er immers de zogenaamde basisrente die nog verder wordt aangevuld met de iets complexere getrouwheidspremie. Samen vormen beide onderdelen de algemene rente die op een spaarrekening in rekening wordt gebracht. Hierbij geldt dat de basisrente altijd wordt ontvangen terwijl de getrouwheidspremie enkel en alleen wordt toegekend op bedragen die minimum één jaar op uw rekening hebben gestaan.

Hou er tot slot ook rekening mee dat er veelal grote verschillen bestaan tussen de rente op een gewone spaarrekening en de rente op een online spaarrekening. De rente op deze laatste spaarrekening ligt doorgaans immers veel hoger, maar daar staat dan wel tegenover dat u niet de beschikking heeft over bankkaarten. Net omwille van het feit dat online banken op dergelijke zaken kunnen besparen beschikken ze over de mogelijkheid om een hogere rente toe te kennen. De rente op spaarrekening kan tot slot ook nog afhankelijk zijn van een eventuele verplichte minimale inleg.

Roerende voorheffing spaarrekening

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de inkomsten die u ontvangt uit een spaarrekening onder de vorm van rente onderworpen aan zogenaamde roerende voorheffing. Roerende voorheffing is eigenlijk een soort van belasting die meteen wordt geheven uit “roerende inkomsten”. Voor de spaarrekening geldt op dit vlak echter een bepaalde uitzondering. Wanneer we bijvoorbeeld eens de inkomsten van 2011 uit spaarrekeningen onder de loep gaan nemen zien we dat er een vrijstelling geldt op vlak van roerende voorheffing tot een rente van 1770 euro. Neemt de inflatie toe, dan heeft dit veelal ook rechtstreekse gevolgen voor de roerende voorheffing.

De roerende voorheffing die wordt geheven op rentes die meer bedragen dan 1770 euro (2011) bedraagt 15 procent. Dit wil zeggen dat u als spaarder, wanneer u bijvoorbeeld 2000 euro rente heeft ontvangen een roerende voorheffing van 15 procent zult betalen op 230 euro. Dit is immers de extra rente die buiten de eerste vrijgestelde schijf valt. Er wordt verwacht dat de regelgeving omtrent de roerende voorheffing op spaarrekeningen in de nabije toekomst wel zal worden aangepast. Er is nu immers reeds sprake van om dit te regelen via de personenbelasting.

spaarrekening vergelijken

Had iemand u vroeger gevraagd om een spaarrekening te vergelijken, dan is de kans groot dat u met de handen in het haar had gezeten. In vroegere tijden was u immers verplicht om per bank een offerte of informatie op te vragen waaruit bleek welke spaarrekening voor u het meest interessant was. Vandaag is dat gelukkig een stuk eenvoudiger. Een spaarrekening vergelijken gebeurt tegenwoordig dan ook in de meeste gevallen via het internet, meer bepaald met behulp van een zogenaamde vergelijkingssite. Aan de hand van enkele door u ingegeven zoekcriteria gaat het systeem achter de vergelijkingssite immers voor u op zoek naar de spaarrekening die het best aansluit op uw eisen en verwachtingen.

Een spaarrekening vergelijken kan natuurlijk ook vandaag de dag nog steeds op de klassieke manier gebeuren. In dit geval hoeft u echter niet langer contact op te nemen met de verschillende banken die een spaarrekening aanbieden, maar kunt u alle informatie zomaar van hun website aflezen. Ook deze manier van een spaarrekening vergelijken is dus veel eenvoudiger geworden ten opzichte van vroeger. Een spaarrekening vergelijken is hoe dan ook eigenlijk noodzakelijk wanneer u er zeker van wenst te zijn dat u een spaarrekening afsluit met zo gunstig mogelijke rendementen en voorwaarden.

online spaarrekening

Een online spaarrekening is zoals de naam enigszins doet vermoeden een spaarrekening die geheel online wordt afgesloten en beheerd. Dit biedt u als spaarder, maar ook de bank die de spaarrekening uitgeeft verschillende voordelen. Voor u als spaarder zorgt dit er voor dat u veelal kunt rekenen op een hogere rente. De bank heeft minder kosten aan een online spaarrekening in vergelijking met een gewone spaarrekening waardoor het voor hun eenvoudig mogelijk is om een hogere rente aan te bieden zonder dat ze zelf teveel verlies maken. Hou er wel rekening mee dat u bij een online spaarrekening veelal niet kunt beschikken over bankkaarten die gekoppeld worden aan een verbonden zichtrekening. In de meeste gevallen wordt er dan ook gewerkt met een zogenaamde digipass.

Het ontbreken van bankkaarten bij een online spaarrekening is voor veel mensen ook een nadeel. Wie bijvoorbeeld dagelijks aan zijn of haar spaargeld wenst te kunnen zal het gebrek aan bankkaarten ervaren als een nadeel omdat de procedure om geld af te halen van uw online spaarrekening iets complexer is dan wanneer u gewoon geld afhaalt van een klassieke spaarrekening. De online spaarrekening biedt u als spaarder dus zowel voor- als nadelen. Aan u om uit te maken welke voor- of nadelen u het meest vindt doorwegen in uw uiteindelijke beslissing.

Interest op spaarrekening

De interest die u ontvangt op een spaarrekening is natuurlijk de reden waarom u er in eerste instantie voor kiest om een spaarrekening af te sluiten. Wanneer u, uw geld gewoon op een eenvoudige zichtrekening laat staan ontvangt u natuurlijk ook een bepaalde jaarlijkse interest, maar deze ligt veel lager dan de interest die u krijgt op een spaarrekening. Daar komt ook nog eens bij dat er de voorbije jaren spaarrekeningen op de markt werden geïntroduceerd waarbij de interest aanzienlijk hoger ligt dan op een klassieke spaarrekening. De interest op een internet spaarrekening kan in bepaalde gevallen zelfs dubbel zo hoog liggen als deze op een gewone spaarrekening.

De interest op spaarrekening ontvangt u eigenlijk op twee manieren, al worden deze samen tot één enkele interest op uw rekening gestort. De interest op spaarrekening bestaat wel uit een zogenaamde basisrente die wordt aangevuld met een getrouwheidspremie. Het verschil tussen beiden is dat de basisrente niet is vastgesteld en de getrouwheidspremie wel. Dit wil zeggen dat de interest onder de vorm van de basisrente perfect doorheen het jaar kan aangepast worden. Bij de getrouwheidspremie is dit niet het geval, al wordt deze uitsluitend toegekend op bedragen die gedurende minimum 12 maanden op uw spaarrekening hebben gestaan.

spaarrekening rente

De spaarrekening rente is zoals de naam reeds doet vermoeden de rente die u ontvangt wanneer u er voor heeft gekozen om geld op een spaarrekening te plaatsen. De spaarrekening rente bestaat eigenlijk uit twee specifieke onderdelen. Allereerst is er de basisrente. De basisrente is de rente die u als klant altijd krijgt gestort, ongeacht de tijd waarop een bepaald bedrag op uw rekening terug te vinden was. Dit geldt niet voor de getrouwheidspremie. Deze extra rente wordt immers enkel en alleen toegekend op geld dat minimum één jaar op uw spaarrekening heeft gestaan. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat u zich best even verdiept in de spaarrekening rente alvorens een spaarrekening af te sluiten.

De spaarrekening rente is afhankelijk van verschillende factoren. Kiest u bijvoorbeeld voor een klassieke spaarrekening of gaat u voor een online spaarrekening? Ook de verplichte eerste storting kan bepalend zijn voor de spaarrekening rente net als het type spaarrekening. Een gewone spaarrekening met hoge basisrente brengt doorgaans bijvoorbeeld minder op dan een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat bij deze laatste het geld minimum 12 maanden op de spaarrekening dient te staan om een zo optimaal mogelijke rente te kunnen krijgen. Goed zoeken en vergelijken is in ieder geval de enige mogelijkheid om een zo optimaal mogelijke spaarrekening rente te verkrijgen.

Rente spaarrekening vergelijken

De rente spaarrekening vergelijken is eigenlijk het eerste wat u zou moeten doen in uw zoektocht naar een (nieuwe) spaarrekening. De rente spaarrekening vergelijken is zeer belangrijk omdat u op deze manier kunt onderzoeken welke rente op uw spaarrekening interessant is en welke niet. Hou er wel rekening mee dat u de rente op een klassieke spaarrekening niet vergelijkt met die op een online spaarrekening. In een dergelijke vergelijking zal laatst vernoemde immers altijd als winnaar uit de bus komen. U dient er daarbij wel rekening mee te houden dat u bij een online spaarrekening bijvoorbeeld niet over bankkaarten beschikt om geld af te halen, etc. Alles dient online te gebeuren.

De rente spaarrekening vergelijken kan door middel van een vergelijkingssite, maar ook met behulp van de informatie die op de verschillende websites van banken is terug te vinden. De rente spaarrekening vergelijken is dus tegenwoordig een heel stuk eenvoudiger geworden dan vroeger. Sta er wel even bij stil dat de rente niet de enige reden mag zijn om een spaarrekening af te sluiten. Ook de andere voorwaarden of eventueel zelfs beperkingen moeten meespelen in uw uiteindelijke keuze. De rente spaarrekening vergelijken wordt in ieder geval wel altijd sterk aangeraden.

internet spaarrekening

Een internet spaarrekening is relatief nieuw binnen de financiële wereld. De internet spaarrekening is eigenlijk een gewone klassieke spaarrekening, maar dan wel één die uitsluitend via het internet afgesloten en beheerd kan worden. Dit biedt de bank verschillende interessante voordelen. Ze hebben immers veelal aanzienlijk minder personeel dan grootbanken, moeten geen bankkaarten drukken, hebben geen kantoren, etc. Het geld dat de bank op deze manier uitspaart wordt dan weer een direct voordeel voor de spaarders die beschikken over een internet spaarrekening, want zij kunnen rekenen op een hogere rente.

Dit laatste is meteen ook het grootste voordeel van een internet spaarrekening. Geld van de spaarrekening afhalen is natuurlijk iets omslachtiger dan bij een gewone spaarrekening, maar daar staat wel tegenover dat de rente veelal bijna dubbel zo hoog ligt als op een gewone spaarrekening het geval is. Spaarders die met andere woorden enkel en alleen genoegen nemen met een zo hoog mogelijke rente zijn bij de internet spaarrekening aan het juiste adres. Wanneer u iedere dag over uw spaargeld wenst te beschikken is een internet spaarrekening voor u waarschijnlijk niet de beste keuze.