vergelijken

Spaarrentes vergelijken

Vergelijk de spaarrentes en neem niet langer genoegen met een te lage spaarrente.

Inleiding – spaarrentes vergelijken

Wanneer iemand zijn of haar spaargeld op een spaarrekening wenst te plaatsen houdt de persoon in kwestie er niet altijd rekening mee om de verschillende spaarrentes te vergelijken. Op zich is dit geen ramp, het vergelijken van spaarrentes is immers niet verplicht, maar het kan er wel voor zorgen dat u een leuke winst misloopt. Iedereen heeft wel al eens verhalen gehoord over een bepaalde bank die stuk voor stuk als muziek in de oren klonken, maar wat wanneer er een andere bank is die u nog betere voorwaarden kan bieden? Gaat u deze dan zomaar negeren? Zoals u ziet is het vergelijken van spaarrentes wanneer u er over nadenkt om een spaarrekening af te sluiten altijd interessant, zelfs wanneer u reeds over een bepaalde voorkeur beschikt.

Waar kan ik spaarrentes vergelijken?

Om spaarrentes te vergelijken kunt u eigenlijk twee dingen doen. U kunt gebruikmaken van de informatie die op de websites van verschillende spaarbanken is terug te vinden of u kunt er voor kiezen om gebruik te maken van een gespecialiseerde vergelijkingssite. Deze laatste zal aan de hand van de door u ingevoerde gegevens op zoek gaan naar de meest geschikte, maar tegelijk ook interessantste spaarrente op de financiële markt. Het is hierbij wel altijd belangrijk om rekening te houden met het feit dat er aan bepaalde spaarrekeningen speciale voorwaarden verbonden zijn. Enkele spaarrekeningen vereisen zelfs dat u steeds een bepaald minimumbedrag op uw rekening laat staan. Neem deze voorwaarden in ieder geval altijd mee in uw vergelijking.

Spaarrentes kunnen snel veranderen!

Zoals u hierboven reeds kon lezen is het vergelijken van spaarrentes altijd interessant, maar hier schuilt toch ook een zeker gevaar in. We weten immers dat een spaarrente eigenlijk bestaat uit twee verschillende type rentes. Enerzijds is er de basisrente, maar anderzijds is er ook de getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is een vastgestelde rente waardoor deze doorheen het jaar eigenlijk niet kan veranderen. Dat geldt helaas niet voor de basisrente. Het staat een spaarbank ten allen tijde vrij om de basisrente op haar spaarrekeningen aan te passen waardoor de algemene spaarrente er al snel anders uit kan komen te zien. Spaarrentes vergelijken mag dan met andere woorden interessant zijn, hou er zeker rekening mee dat ze ook snel kunnen veranderen.

Termijnrekeningen vergelijken

Termijnrekeningen bieden u interessante mogelijkheden om te sparen op lange termijn.

Inleiding – termijnrekeningen vergelijken

Wie op zoek is naar een mogelijkheid om vrijblijvend geld te sparen dat toch ten allen tijde beschikbaar is zal er waarschijnlijk voor kiezen om een spaarrekening af te sluiten. Wanneer u echter van plan bent om geld te sparen op middellange of lange termijn is het waarschijnlijk interessanter om gebruik te maken van termijnrekeningen. In tegenstelling tot bij de gewone spaarrekening moet u er wel rekening mee houden dat u op de winst uit termijnrekeningen een bepaalde kost zult betalen. Afhankelijk van het bedrag dat u jaarlijks ontvangt uit dergelijke spaarplannen en beleggingen kunt u tot 21% roerende voorheffing betalen op uw inkomsten uit termijnrekeningen.

Hoe termijnrekeningen vergelijken?

Een rekening op middellange of lange termijn vergelijken is vrij eenvoudig. U kunt natuurlijk gewoon zoals vroeger de nodige informatie opvragen bij uw bank, maar u kunt ook gebruikmaken van vergelijkingssites. Dergelijke websites verzamelen de financiële producten van verschillende banken en andere financiële instellingen om ze vervolgens in een handig overzicht te gieten. Door deze werkwijze kunt u snel en eenvoudig achterhalen welke termijnrekening u ook na aftrek van de kosten een mooie rente biedt. Probeer bij het vergelijken van termijnrekeningen in het bijzonder ook rekening te houden met de looptijd van de termijnrekening in kwestie. Hoe langer deze loopt, des te hoger de rente doorgaans komt te liggen.

Termijnrekeningen vrijblijvend vergelijken

Het vergelijken van termijnrekeningen is niet zomaar interessant, het is ook nog eens geheel kosteloos en vrijblijvend mogelijk. Doordat steeds meer mensen hun termijnrekening(en) online gaan vergelijken spaart de bank aanzienlijk wat tijd, moeite en dus ook geld uit. Dit heeft er voor gezorgd dat bijna iedere bank haar medewerking wel wil verlenen aan websites die een gedetailleerd overzicht willen verstrekken van de beschikbare termijnrekeningen. Voor de consument heeft dit er voor gezorgd dat het meer dan ooit zeer interessant is geworden om termijnrekeningen online te vergelijken.

Kasbons vergelijken

Hoge kosten drukken de populariteit van kasbons.

Inleiding – kasbons vergelijken

Wanneer iemand in vroegere tijden over een aanzienlijk bedrag beschikte werd er al snel voor gekozen om dit bedrag te beleggen in kasbons. Kasbons die u tot wel tien procent rente gaven waren vroeger geen uitzondering. Tegenwoordig kunnen we helaas alleen nog maar dromen van dergelijke rentes en stelt zich de vraag of het nog wel interessant is om geld in kasbons te stoppen of niet. Vooral voor België geldt dat er bij het uitbetalen van kasbons kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten mogen dan grotendeels afhankelijk zijn van uw totale jaarlijkse inkomen uit beleggingen, toch zorgen ze er voor dat steeds meer mensen kiezen voor alternatieven.

Vergelijken om hoge kosten het hoofd te bieden

Vroeger was één telefoontje naar de bank vaak voldoende om te weten of een bepaalde kasbon al dan niet interessant was. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. De steeds hoger wordende kosten op beleggingen en andere investeringen heeft er voor gezorgd dat we deze kostprijs moeten incalculeren bij het evalueren van een kasbon. Kasbons vergelijken is dan ook meer noodzaak dan mogelijkheid geworden. Mensen zien een hoge rente en denken dat ze een interessante belegging doen, maar eens alle kosten van de kasbon afgehaald kan dit vaak een compleet ander beeld opleveren. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Hoe kan ik kasbons vergelijken?

Kasbons vergelijken is iets moeilijker dan het vergelijken van een gewone spaarrekening of termijnrekeningen. Het vergelijken van kasbons is in de meeste gevallen bijvoorbeeld ook niet mogelijk op een algemene vergelijkingssite. Wanneer u echt kasbons wenst te vergelijken zult u dit met andere woorden manueel moeten doen of u kunt een beroep doen op gespecialiseerde websites. Deze laatste beschikken veelal immers over een gedetailleerd overzicht van de diverse kasbons zodat u in één oogopslag kunt zien welke kasbons tegenwoordig wel en niet interessant meer zijn. Eén ding is in ieder geval zeker, kasbons vergelijken lijkt tegenwoordig essentieel wanneer u nog wilt kunnen rekenen op een degelijke winst.

Rentetarieven spaarrekeningen vergelijken

Kies voor een zo optimaal mogelijke rente door de rentetarieven op spaarrekeningen te vergelijken.

Inleiding – rentetarieven spaarrekeningen vergelijken

Een spaarrekening sluit u natuurlijk af omdat u er een bepaalde rente op kunt verwachten. Mocht dat niet het geval zijn zouden mensen hun spaargeld eigenlijk ook gewoon in een sok onder hun matras kunnen bewaren. Op zich wil dit zeggen dat spaargeld op een spaarrekening elk jaar opnieuw een klein beetje winst oplevert. Dat is natuurlijk goed om weten, maar wat zijn nu de precieze rentetarieven die u op spaarrekeningen mag verwachten? Veel mensen stellen zich ook de vraag of er gebruik wordt gemaakt van verschillende rentetarieven. We vertellen u er graag alles over in dit artikel.

Verschillende rentetarieven

Het klopt inderdaad dat er geen sprake is van één enkel rentetarief, maar van meerdere rentetarieven. Eigenlijk onderscheiden we twee soorten rentetarieven. Het eerste rentetarief is de zogenaamde basisrente. Deze rente kan door de bank eigenlijk iedere dag gewijzigd worden. Mensen die denken dat ze hun spaargeld regelmatig op zullen moeten vragen doen er echter wel goed aan om een spaarrekening af te sluiten met een zo hoog mogelijke basisrente. Wanneer u er zeker van bent dat u, uw spaargeld gedurende één jaar (minimum) kunt laten staan, dan kiest u echter beter voor een spaarrekening met een hogere getrouwheidspremie. Over het algemeen brengen deze spaarrekening ook net iets meer op dan de gewone spaarrekening.

Rentetarieven van verschillende spaarrekeningen vergelijken

Tot slot zult u natuurlijk ook willen weten welke mogelijkheden er bestaan om de rentetarieven van verschillende spaarrekeningen met elkaar te vergelijken. Het beste kunt u vooraf even onderzoek doen om te achterhalen welke banken u een spaarrekening met hoge rente kunnen aanbieden. Wanneer u een bepaalde selectie heeft gemaakt kunt u aan de hand van de informatie op de website van de spaarbank in kwestie veelal perfect uitzoeken of de spaarrekeningen die worden aangeboden al dan niet interessant zijn. Is dat niet het geval, dan bieden zowat alle spaarbanken u ook de mogelijkheid om een berekening uit te voeren. De uitkomst van deze berekening kan dan vervolgens dienen als basis voor het vergelijken van uw spaarrekening(en).

Spaarrekeningen vergelijken

Wanneer u er als spaarder over nadenkt om een (extra) spaarrekening te openen is het voor u natuurlijk uitermate belangrijk dat u zeker bent dat u een zo interessant mogelijke spaarrekening afsluit. Het is natuurlijk een feit dat we het aanbod aan spaarrekeningen van tegenwoordig absoluut niet meer kunnen vergelijken met het aanbod aan spaarrekeningen van vroeger. De steeds groter wordende concurrentie op vlak van spaarrekeningen brengt dan wel een aantal voordelen met zich mee, toch is het ook zo dat dit er voor zorgt dat nieuwe spaarders die nog geen kennis hebben van de financiële markt door de bomen het bos niet meer zien. Spaarrekeningen vergelijken is in dat opzicht dan eigenlijk nog de enige oplossing om er zo efficiënt mogelijk voor te zorgen dat u de beste spaarrekening kunt vinden en afsluiten.

Spaarrekeningen vergelijken is voor velen een helse opdracht. Toch valt dit uiteindelijk best wel mee. Oké, u zal er een beetje tijd in moeten investeren, maar aan de andere kant zorgt die extra tijd er wel voor dat u aan het einde van de rit kunt rekenen op een hogere winst. We kunnen u verzekeren dat het beetje extra tijd dat dan geïnvesteerd moet worden zeker zijn vruchten af zal werpen. Goed, spaarrekeningen vergelijken dus. Eigenlijk kan dit op twee manieren. De eerste mogelijkheid is de snelste en eenvoudigste. Wanneer u regelmatig gebruik maakt van het internet zult u waarschijnlijk wel reeds kennis hebben gemaakt met zogenaamde vergelijkingssites. Een vergelijkingssite is een website die een bepaald product kan vergelijken bij verschillende aanbieders. Dit geldt voor alledaagse producten, maar ook voor spaarrekeningen. Spaarrekeningen vergelijken is op deze manier zeker interessant, alleen kunt u nooit met zekerheid zeggen dat de uitkomst ook echt sluitend is. Niet iedere bank zal immers bij de vergelijkingssite zijn aangemeld.

Om bovenstaand probleem te voorkomen bij het vergelijken van spaarrekeningen kunt u er ook voor kiezen om manueel de verschillende mogelijkheden te vergelijken. Op deze manier beslist u geheel zelf welke banken en / of spaarrekeningen in aanmerking komen zodat het aan het einde van de rit ook veel eenvoudiger kiezen is. Uiteindelijk kan een klein beetje onderzoek u op dit vlak reeds leren welke banken op hun spaarrekeningen bijvoorbeeld de hoogste rente aanbieden. Let wel, hou bij het vergelijken van spaarrekeningen niet alleen rekening met de rente, maar bekijk ook de andere voorwaarden die er aan verbonden zijn. Hoeveel lenen is niet van belang als u goed spaart.

Spaarrekeningen vergelijken België

Wanneer we de markt van de spaarrekeningen vandaag zouden gaan vergelijken met de markt van bijvoorbeeld tien jaar geleden zouden we geen andere mogelijkheid hebben dan vaststellen dat er op die tien jaar tijd heel wat is gebeurd. Nieuwe banken hebben in België het levenslicht gezien en er voor gekozen om hier hun spaarrekeningen aan te bieden, maar ook bestaande banken hebben niet stilgezeten. Zij kozen er voor om hun spaarrekeningen aan te passen aan de huidige economie terwijl sommigen zelfs met een zogenaamde internet spaarrekening op het toneel verschenen. Spaarrekeningen vergelijken in België is dan ook iets of wat complexer geworden. Het aanbod werd immers aanzienlijk uitgebreid en dat heeft er voor gezorgd dat nieuwe spaarders al snel door de bomen het bos niet meer zien. Gelukkig bestaan er eenvoudige hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het vergelijken van spaarrekeningen op de Belgische markt.

Spaarrekeningen vergelijken in België kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een vergelijkingssite. Een vergelijkingssite is een website die als specifiek doel heeft om zoveel mogelijk informatie aangaande spaarrekeningen op de Belgische markt te verzamelen en deze met elkaar te vergelijken. Aan de hand van een aantal door u ingegeven zoekcriteria zal dan uiteindelijk worden onderzocht welke spaarrekening op de Belgische markt voor u het interessantste is. Het spreekt voor zich dat er u wel steeds ook een overzicht wordt getoond van de andere mogelijke spaarrekeningen die u kunt afsluiten. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van een vergelijkingssite kunt u natuurlijk ook zelf met behulp van de informatie op de diverse websites van de banken nagaan welke spaarrekening volgens u het best voldoet aan uw eisen. Zoals u ziet hoeft het vergelijken van spaarrekeningen in België in ieder geval absoluut niet moeilijk te zijn.

Spaarrekening vergelijken

Een spaarrekening vergelijken wordt vandaag de dag altijd aangeraden aan mensen die van plan zijn om een spaarrekening af te sluiten. Een spaarrekening vergelijken is tegenwoordig dan ook veel eenvoudiger ten opzichte van vroeger. Vroeger was u als spaarder immers verplicht om de spaarrekening te vergelijken door offertes op te vragen bij verschillende banken, maar tegenwoordig kunt u gewoon gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet te bieden heeft. Een spaarrekening vergelijken met behulp van een vergelijkingssite is bijvoorbeeld de eenvoudigste en daarmee ook snelst mogelijke manier, maar daarbij loopt u wel het risico om uiteindelijk een spaarrekening af te sluiten die niet de meest optimale rente biedt. Niet iedere bank is immers aangesloten bij iedere vergelijkingssite.

Een spaarrekening vergelijken is dus mogelijk met behulp van een vergelijkingssite, maar daarnaast kunt u ook nog gebruikmaken van de informatie op de websites van de verschillende (spaar)banken. De meeste banken kiezen er immers voor om de voorwaarden en voordelen van hun spaarrekening online te publiceren zodat u deze zeer eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Een spaarrekening vergelijken is daarnaast ook altijd geheel kosteloos zodat u eigenlijk geen enkele reden heeft om het niet te doen.

spaarrekening vergelijken

Had iemand u vroeger gevraagd om een spaarrekening te vergelijken, dan is de kans groot dat u met de handen in het haar had gezeten. In vroegere tijden was u immers verplicht om per bank een offerte of informatie op te vragen waaruit bleek welke spaarrekening voor u het meest interessant was. Vandaag is dat gelukkig een stuk eenvoudiger. Een spaarrekening vergelijken gebeurt tegenwoordig dan ook in de meeste gevallen via het internet, meer bepaald met behulp van een zogenaamde vergelijkingssite. Aan de hand van enkele door u ingegeven zoekcriteria gaat het systeem achter de vergelijkingssite immers voor u op zoek naar de spaarrekening die het best aansluit op uw eisen en verwachtingen.

Een spaarrekening vergelijken kan natuurlijk ook vandaag de dag nog steeds op de klassieke manier gebeuren. In dit geval hoeft u echter niet langer contact op te nemen met de verschillende banken die een spaarrekening aanbieden, maar kunt u alle informatie zomaar van hun website aflezen. Ook deze manier van een spaarrekening vergelijken is dus veel eenvoudiger geworden ten opzichte van vroeger. Een spaarrekening vergelijken is hoe dan ook eigenlijk noodzakelijk wanneer u er zeker van wenst te zijn dat u een spaarrekening afsluit met zo gunstig mogelijke rendementen en voorwaarden.

Rente spaarrekening vergelijken

De rente spaarrekening vergelijken is eigenlijk het eerste wat u zou moeten doen in uw zoektocht naar een (nieuwe) spaarrekening. De rente spaarrekening vergelijken is zeer belangrijk omdat u op deze manier kunt onderzoeken welke rente op uw spaarrekening interessant is en welke niet. Hou er wel rekening mee dat u de rente op een klassieke spaarrekening niet vergelijkt met die op een online spaarrekening. In een dergelijke vergelijking zal laatst vernoemde immers altijd als winnaar uit de bus komen. U dient er daarbij wel rekening mee te houden dat u bij een online spaarrekening bijvoorbeeld niet over bankkaarten beschikt om geld af te halen, etc. Alles dient online te gebeuren.

De rente spaarrekening vergelijken kan door middel van een vergelijkingssite, maar ook met behulp van de informatie die op de verschillende websites van banken is terug te vinden. De rente spaarrekening vergelijken is dus tegenwoordig een heel stuk eenvoudiger geworden dan vroeger. Sta er wel even bij stil dat de rente niet de enige reden mag zijn om een spaarrekening af te sluiten. Ook de andere voorwaarden of eventueel zelfs beperkingen moeten meespelen in uw uiteindelijke keuze. De rente spaarrekening vergelijken wordt in ieder geval wel altijd sterk aangeraden.

internet spaarrekening vergelijken

De internet spaarrekening is een vorm van spaarrekening die vooral de laatste jaren bijzonder populair is geworden. De hogere rente op een internet spaarrekening trekt nieuwe en vooral jonge spaarders aan om hun spaargeld bij een online bank onder te brengen. Net zoals bij een gewone spaarrekening is het echter ook bij een internet spaarrekening interessant om deze te vergelijken. Vroeger was er slechts een enkele bank die een internet spaarrekening aanbood maar vandaag de dag is dat niet meer het geval. Verschillende banken hebben ingezien dat een internet spaarrekening een perfecte aanvulling kan bieden op hun standaard dienstenpakket wat heeft gezorgd voor een spectaculaire groei in het aanbod. Een internet spaarrekening vergelijken is dan ook bijna noodzakelijk geworden.

Een internet spaarrekening vergelijken is eenvoudiger dan een gewone spaarrekening vergelijken. U hoeft in dit geval dan ook niet perse een beroep te doen op een vergelijkingssite, maar kunt gewoon de internet spaarrekening vergelijken door informatie op de verschillende websites van online spaarbanken op te zoeken. In een mum van tijd zult u te weten komen welke internet spaarrekening bij welke bank u de hoogste rente biedt in combinatie met de interessantste voorwaarden.