zonder zichtrekening

Spaarrekening zonder zichtrekening

Het is een beetje een vast gegeven dat een spaarrekening altijd wordt afgesloten bij een bank waar reeds een zichtrekening bij bestaat. De vraag is echter of dit verplicht is. Het antwoord op deze vraag is helaas een beetje dubbelzinnig. Een spaarrekening zonder zichtrekening is in principe wel mogelijk, alleen hangt dit af van bank tot bank. De ene bank zal bijvoorbeeld eisen dat u het spaargeld eerst op een zichtrekening bij dezelfde bank plaatst en deze pas daarna kunt overboeken naar een zichtrekening bij een derde bank. Een andere bank kan dan op haar beurt echter beslissen dit niet zo te doen en de klant meteen de mogelijkheid te bieden om het geld wel naar de zichtrekening van een derde bank over te boeken. In dit laatste geval is het dan ook doorgaans niet verplicht om een zichtrekening bij dezelfde bank te hebben als uw spaarrekening.

Let wel, bovenstaande brengt als nadeel met zich mee dat u één vaste rekening dient op te geven waarnaar bedragen overgemaakt kunnen worden. Het is met andere woorden in zowat alle gevallen niet mogelijk om zomaar naar eender welke zichtrekening betalingen vanuit uw spaarrekening uit te voeren.